Gentamicin (Garamycin,Gensumycin) (serum/plasma) v. 2.2

Indikasjoner

Terapikontroll.

Prøvetaking

 0.5 ml serum/heparinplasma.

Ved dosering en gang daglig tas serumkonsentrasjon før neste dose ("0-prøve") og etter 8 timer. Maksimumsprøve (1-times prøve) tas dersom gentamicin doseres 2-3 ganger daglig og eventuelt ved dosering en gang daglig hos pasienter der man er usikker på om aktuell dosering gir tilstrekkelig høye makskonsentrasjoner. Hvis nyrefunksjonen er normal er det ingen grunn til serum-konsentrasjonsmålinger dersom man behandler i kortere tid enn 3 dager.  Ved stabil nyrefunksjon kan serumkonsentrasjonen av legemidlet og serum-kreatinin måles 2 ganger ukentlig.

Merk: Prøver med carbenicillin eller piperacillin må oppbevares i fryser hvis det forventes at analysering må vente mer enn 8 timer.Hvis prøver med disse antibiotikaene ikke fryses, kan det gi falskt lave gentamicinnivåer på grunn av in vitro-inaktivering.

Forventet svartid

Analysen utføres daglig.

Dersom det er behov for raskt prøvesvar må analysen rekvireres som "haster".

Veiledende terapeutisk område

Dosering

Bunnkonsentrasjon
("0-prøve")

Maksimumsverdi
("1-times prøve")

Verdi etter 8 timer
("8-timers prøve")

1 gang daglig

< 0.5 mg/L

 

1.5-4.0 mg/L

2-3 ganger daglig

< 2.0 mg/L

6.0 -12 mg/L

 

 

Analytisk og biologisk variasjon

Nivå :                2,0 mg/L

CV analytisk:     5,6 %

CV biologisk:     Ikke relevant

CV total:            Ikke relevant

Kritisk differanse

Ikke relevant

Tolking

Fare for toksisitet er blant annet korrelert til bunnkonsentrasjon, toppkonsentrasjon, total daglig dose, total mengde gentamicin gitt og eventuell tilførsel av andre oto- eller nefro-toksiske midler.

Aminoglykosidet sisomicin gir kryssreaktivitet med Gentamicin-analysen på grunn av den strukturelle likheten. Derfor kan ikke resultatene fra denne analysen brukes til nøyaktig kvantitering av gentamicinnivåer i serum eller plasma hos pasienter som får sisomicin sammen med gentamicin.

Metode

Partikkelforsterket turbidimetrisk immunkjemisk inhibisjonsanalyse

Analyseinstrument: Abbott Alinity ci

Metoden er akkreditert

Norsk laboratoriekode

Kode

Norsk bruksnavn

NPU19779

P-Gentamicin