v. 1.0 ALM-MB-N; Rekvisisjon Medisinsk biokjemi (Primærhelsetjenesten)