Jern (serum/plasma)
Jern (serum/plasma) v. 2.2

Indikasjoner

Beregning av transferrinmetning ved utredning av jernoverskudd, utførelse av jernbelastningstest og kontroll av behandling med jernkelator (desferrioxamin o.l.) Intoksikasjon pga. overdose med jerntabletter.  S-ferritin er et bedre valg for diagnostikk av jernmangel og jernoverskudd.

Prøvetaking

0.5 ml serum/heparinplasma.

Prøven tas fastende, fortrinnsvis om morgenen for å standardisere prøvetidspunktet mht. døgnvariasjon. Peroral behandling med jerntabletter seponeres 3-4 dager før prøvetaking. Ved parenteral jernbehandling, må prøven tas tidligst 7-10 dager etter siste i.v.-tilførsel.

Forventet svartid

Analysen utføres daglig.

Dersom det er behov for raskt prøvesvar må analysen rekvireres som "haster".

Referanseområde

0–4 uker:         11 – 36 µmol/L

4–8 uker:         10 – 31 µmol/L

2–6 mnd:           3 – 29 µmol/L

6–12 mnd:         4 – 17 µmol/L

1-5 år :               4 – 28 µmol/L

5–13 år:             7 – 30 µmol/L

13–18 år:           7 – 35 µmol/L

≥ 18 år:              9 - 34 µmol/L

Analytisk og biologisk variasjon

Nivå :                14 µmol/L

CV analytisk:     1,6 %

CV biologisk:     26,5 %

CV total:            26,6 %

Kritisk differanse

74 %

Tolking

Lave verdier med transferrinmetning < 16%  sees ved jernmangel, og forbigående ved akuttfasereaksjon.

Høye verdier med transferrinmetning > 40-45% er typisk ved genetisk hemokromatose, hemolytisk anemi, ineffektiv erytropoiese, peroral og parenteral jernbehandling, ved blodtransfusjon. Transferrinmetning > 100 % ved kjent jernoverskudd eller under jernbehandling, tyder på tilstedeværelse av små-molekylære jernkomplekser kalt NTBI (non-transferrin-bound-iron).

Forbigående høye verdier og høy transferrinmetning sees ved akutt virushepatitt, overdrevet alkoholbruk med leverparenkymskade (alkoholhepatitt), inntak av jerntabletter, intoksikasjon pga. overdose jerntabletter, akutte leukemier.

Metode

Feren

Analyseinstrument: Abbott Alinity ci

Metoden er akkreditert

Norsk laboratoriekode

Kode

Norsk bruksnavn

NPU02508

P-Jern

NPU18660

Pt-Jernbelastning

NPU18663

P-Jern 0 min

NPU27528

P-Jern 120 min