Amylase (Urin)
Amylase (Urin) v. 2.2

Indikasjoner

Differensialdiagnostikk av hyperamylasemi uten kjent årsak.

Prøvetaking

5 ml urin.

Forventet svartid

Analysen utføres daglig.

Referanseområde

Voksne:

Kvinner: < 450 U/L

Menn:    < 490 U/L

Analytisk og biologisk variasjon

Nivå :               60 U/L

CV analytisk:     1,7 %

CV biologisk:     94,0 %

CV total:            94,0 %

Kritisk differanse

263 %

Tolking

Høye verdier ventes ved alle former for hyperamylasemi unntatt de som skyldes redusert nyrefunksjon og makroamylasemi. Ved mistanke om makroamylasemi vil amylase isoenzymundersøkelse kunne bekrefte eller avkrefte mistanken.

Metode

Enzymatisk CNPG3-substrat

Analyseinstrument: Abbott Alinity ci

Metoden er akkreditert

Norsk laboratoriekode

Kode

Norsk bruksnavn

NPU19965

U-Amylase, total