Hepatitt B virus (HBV) (serum)
Hepatitt B virus (HBV) (serum) v. 2.0

Indikasjoner

HBs antigen(HBsAg): Påvisning av Hepatitt B virus.

HepBcoreAs(anti-HBc): Sjekke om en person har eller har hatt hepatitt B infeksjon.

HepBsAs (anti-HBs): Sjekk av vaksinering eller tidligere  gjennomgått hepatitt B.

Prøvetaking

2 mL Serum. Når det er stor sannsynlighet for positivt resultat må serummengden økes pga videreforsendelse av prøvemateriale. Ta store glass eller flere små.

Forventet svartid

Analysene HBs antigen(HBsAg) og HepBcoreAs(anti-HBc) utføres ukedager. HepBsAs (anti-HBs) utføres to ganger i uka.

Referanseområde

HBs antigen(HBsAg):           Negativ

HepBcoreAs(anti-HBc):        Negativ

HepBsAs (anti-HBs):            Negativ. Positiv etter vaksinering. Se tolkning.

Tolking

HBs antigen(HBsAg)

Positivt resultat ved akutt og/eller kronisk hepatitt B. Ved første gangs påvisning sendes prøven til SOH for konfirmasjonstest og hepatitt Be antigen-/antistofftesting (bestemmelse av serokonversjon) og HBV-PCR for vurdering av smittefaren. Ved første gangs påvisning ber vi om kontrollprøve for bekreftelse på at prøven er tatt fra riktig pasient. Den analyseres hos oss.

HepBcoreAs(anti-HBc)

Positivt resultat viser om en person har eller har hatt hepatitt B infeksjon. Testes alltid sammen med HepBsAg.

HepBsAs (anti-HBs)

Positivt resultat etter vaksinering eller gjennomgått hepatitt B.

Vaksinasjonstiter: (negativ HepBsAg og negativ HepBcoreAs)

1.    Titer <10: Ingen titer. Ingen immunitet. Grunnvaksinering eller påfylling anbefales.

2.    Titer >10 og <100: Moderat titer. Livsvarig immunitet hvis titer har vært >100 IU/l tidligere.

3.    Titer >100: Høyt titer. Livsvarig immunitet. Ingen videre kontroller anbefales.

Ved positiv HepBcoreAs og negativ HepBsAg:

1.    Titer >10: Tidligere HBV infeksjon. Livsvarig immunitet. Ingen smittefare.

2.    Titer <10: Anti-HBc alene positiv kan bety:

Ofte: Sannsynligvis gjennomgått HBV-infeksjon for lang tid siden (mistet HBeAs og HBsAs) . Ikke smittefarlig. Livsvarig immunitet.

Svært sjelden: Potensiell infeksiøs og kan smitte via blod og blodprodukter (transfusjon) og enkelte tilfeller av seksuell- og mor/barn- smitte er rapportert fra FHI. Leverstatus? Kliniske symptomer?

Se link for infeksjonsvindu (fra universitetet i Washington, 2010)

 

Metode

Chemiluminesens Mikropartikkel Immunoassay (CMIA)

Analyseinstrument: Abbott Alinity ci

Metodene er akkreditert