Hepatitt B virus (HBV) (serum)
Hepatitt B virus (HBV) (serum) v. 2.2

Indikasjoner

Utredning av hepatitt B smittestatus

Screening av blodgivere, dialysepasienter, gravide i risikogruppe m.fl.

Uhell med risiko for smitte fra blod (blodsøl,stikk,kutt)

Smittetesting ved donasjon av celler og vev (f.eks. IVF)

Kontroll etter hepatitt B-vaksinering;Vaksinasjonsstatus kontrolleres med Hep Bs As 1-3 mnd. etter fullvaksinering

 

Tilgjengelige analyser

Hep Bs Ag/Hep Bcore As: Utredning av Hepatitt B smittestatus

Hep Bs As: Kontroll etter Hepatitt B-immunisering

Prøvemateriale

2 mL serum. Hvis flere infeksjonsimmunologiske markører, (HCV,HIV,Syfilis, Rubella) ønskes analysert i samme prøve må serummengde økes, ta 1 stort rør eller 2 små rør.

Forventet svartid

HepBsAg: 1-2 dager.

HepBcore:1-2 dager.

HepBsAs: 1-4 dager.

 

Tolking

 

 HepBs Ag

HepBcore As 

HepBs As 

 Mottagelig for smitte

 NEG

 NEG

 NEG

 Akutt eller kronisk infeksjon

 POS

 POS

 NEG

 Immunitet etter Hepatitt B infeksjon

 NEG

 POS

 POS

 Immunitet etter vaksinasjon

 NEG

 NEG

 POS (≥ 10 IU/L)

 Usikker status *

 NEG

 POS

 NEG

Oversikt over serologiske markører for hepatitt B og sannsynlig hepatitt B-status. Fra Smittevernveil., Folkehelseinstituttet.

*Status hvor HepBcore As er den eneste positive markøren (såkalte HepBcore alene positive) kan være:

gjennomgått infeksjon, immunitet (mest vanlig)

lavgradig kronisk infeksjon

sen fase av akutt infeksjon

Hep Bs As ≥ 10 IU/L målt 1-3 mnd etter fullvaksinering anses som livslang beskyttelse mot HBV-infeksjon.

Ved uventede positive hepatitt B-svar vil prøven bli sendt til St.Olav (vår referanselab.)for videre undersøkelse.

Ved mistanke om hepatitt B-smitte, anbefales oppfølging inntil 6 måneder etter antatt smittetidspunkt.

Ved første gangs påvisning av hepatitt B (akutt/kronisk) blir det bedt om kontrollprøve for bekreftelse på at prøven er tatt fra riktig pasient.

Metode

CMIA (Chemiluminescens Mikropartikkel Immunoassay)

Analyseinstrument: Abbott Alinity ci

Metodene er akkreditert.

Norsk laboratoriekode

Kode

Norsk bruksnavn

NPU02349

P-Hepatitt B virus (HBV) s-antigen

NPU02346

P-Hepatitt B virus (HBV) core antistoff

NPU18324

P-Hepatitt B virus (HBV) s-antistoff