Rh(D)-typing(blod)
Rh(D)-typing(blod) v. 1.8

Indikasjoner

 

Rh(D)-typing utføres på inneliggende pasienter og tilsendte prøver, hovedsakelig gravide pasienter og pasienter som skal ha blodtransfusjon utenfor sykehuset.

 

Prøvetaking (materiale)/transport

 

EDTA-blod. Det kan også benyttes blod tilsatt citrat, heparin eller CPD-A.

 

Forventet svartid

 

Analysen utføres etter hvert som vi mottar prøver.

 

Referanseområde

 

Svaret utgis som positiv eller negativ.

 

Analytisk og biologisk variasjon

 

Rh(D)-antigenet ble oppdaget i 1939. Siden er det funnet mer enn 50 ulike antigener som tilhører Rh-systemet. Rh(D)-antigenet er svært immunogent, og undersøkelser viser at 50-85 % av Rh(D) negative pasienter som transfunderes med Rh(D) positivt blod danner anti-D.

 

Tolking

 

Når vi snakker om Rh-positive og Rh-negative pasienter, er det Rh(D) vi refererer til. 85% av befolkningen er Rh(D) positive.

 

Metode

 

Rh(D)-typing analyseres automatisk på gelkort i analysemaskin. Denne er produsert av BioRad.

 

Hvis analysemaskina er ute av drift, analyseres Rh(D) manuelt på gelkort.

 

Analysen kan også utføres manuelt i glass. Testen baserer seg på prinsippet om agglutinasjon. Tilsetning av anti-D til røde blodlegemer vil føre til en antigen-antistoff-reaksjon med eventuelle D-antigener på overflaten av røde blodlegemer. Ved sentrifugering vil vi få en agglutinasjon av blodlegemene. Manglende agglutinasjon betyr negativt resultat, det vil si at det ikke finnes D-antigener på overflaten av de røde blodlegemene.

 

 

Akkreditert:

Ja

 

Norsk Laboratoriekode

Kode                          Norsk Bruksnavn

NPU21917                 B-Rh(D)-typing