Laktat (blod)
Laktat (blod) v. 1.4

Indikasjoner

Vurdering av oksygenering og perfusjon. Utredning av syre-baseforstyrrelser. Mistanke om medfødt stoffskiftesykdom, spesielt mitokondriesykdom.

Er også brukt til å vurdere laktat hos friske i tilknytning til kraftig muskelarbeid/trening.

Prøvetaking

Arterielt blod: Minimum 0,7 ml blod tas i heparinisert sprøyte, anaerobe betingelser.

Venøst blod (Levanger): Minimum 0,7 ml blod tas i heparinisert sprøyte, anaerobe betingelser.

Arterialisert kapillærblod (barn): Tas i hepariniserte rør.

Laktat er en anaerob analyse og bør helst analyseres umiddelbart. Dersom dette ikke er mulig kan hepariniserte sprøyter oppbevares i romtemperatur i maks. 15 minutter, kapillærprøver oppbevares på isvann eller i kjøleskap i maks. 15 minutter.

Forventet svartid

Analysen utføres daglig.

Dersom det er behov for raskt prøvesvar må analysen rekvireres som "haster".

Referanseområde

Arterielt blod, voksne:

0,5 – 2,1 mmol/L

Venøst blod, voksne:

0,5 – 2,3 mmol/L

 Arterialisert kapillærblod antas å være ganske likt arterieblod.

 

Analytisk og biologisk variasjon

 

Levanger:

Namsos:

Nivå:

1,7 mmol/L

0,9 mmol/L

CV analytisk:

3,5 %

8,7%

CV biologisk:

27,2 %

27,2 %

CV total:

27,4 %

28,6%

Kritisk differanse

78%

Tolkning

Markert høye verdier (> 5 mmol/L) ses ved laktacidose. Kun høye verdier har klinisk relevans, og det ser man ved prinsipielt tre ulike tilstander:

1.Økt produksjon:
Tilstander som stimulerer anaerob metabolisme: Hypoksi (absolutt eller relativ), tiaminmangel (pyruvat omdannes da til laktat i stedet for til acetyl-CoA), enzymdefekter (medfødte stoffskiftesykdommer, deriblant mitokondriesykdom), intoksikasjon med medikamenter (f.eks. salisylater) eller giftstoffer (f.eks. metanol, cyanid) som hemmer den oksidative fosforyleringen, metforminterapi (via hemming av pyruvatdehydrogenase), etanolinntak (medfører imidlertid sjeldent høy laktatproduksjon). Svært sjelden kan man ved utbredt kreftsykdom se refraktær laktacidose, som muligens skyldes økt laktatproduksjon i tumorvev (Warburgeffekten) kombinert med redusert eliminasjon.

2.Redusert eliminasjon:
Leversvikt, nyresvikt, hypoperfusjon av perifert vev med påfølgende reperfusjon, tiaminmangel. Etanolintoksikasjon hos personer med kronisk leverskade kan medføre meget høye laktatverdier, trolig som følge av redusert eliminasjon.

3.Feilmåling i forbindelse med etylenglykolforgiftning:
Glykolsyre (nedbrytningsprodukt av etylenglykol) interfererer med laktatanalysen og kan dermed gi falskt høye laktatverdier.

Metode

Målemetoden er amperometri.

Analyseinstrument:   Levanger- Radiometer ABL800 og ABL90 Blodgass Analyzer

Namsos- Simens RAPIDPoint 500.

Metoden er ikke akkreditert.

Norsk laboratoriekode

Kode

Norsk bruksnavn

NPU03943

P(aB)-Laktat

NPU03944

P(vB)-Laktat

NOR25807

P(kB)-Laktat