LDL-Kolesterol (serum/plasma)
LDL-Kolesterol (serum/plasma) v. 2.2

Indikasjoner

Vurdering av risiko for arteriosklerotisk hjerte-karsykdom, spesielt hvis s-kolesterol er forhøyet. Oppfølging av behandling hos pasienter som har kjent arteriosklerotisk hjerte-karsykdom.

Prøvetaking

0,5 mL serum/plasma.

Prøve bør ikke bestemmes ved pågående akutt sykdom, fordi verdiene da kan være lavere enn vanlig.

Forventet svartid

Analysen utføres daglig.

Dersom det er behov for raskt prøvesvar må analysen rekvireres som "haster".

Referanseområde

For voksne:

< 30 år:    1,2-4,3 mmol/L

30-50 år: 1,4-4,7 mmol/L

≥ 50 år:    2,0-5,3 mmol/L

Referanseområde må ikke forveksles med ønskelig nivå, se under tolkning.

 

Analytisk og biologisk variasjon

Nivå :                1,8 mmol/L

CV analytisk:     1,7 %

CV biologisk:     8,3 %

CV total:            8,5 %

Kritisk differanse

23,7 %

Tolking

Risiko for arteriosklerotisk hjerte-karsykdom øker hvis s-LDL-kolesterol er over 3 mmol/L. For personer som av andre årsaker er vurdert å ha økt risiko for slik sykdom, gjelder lavere grenser. Det samme gjelder ved sekundærprofylakse hos pasienter med etablert arteriosklerotisk hjerte-karsydom. Faktorer som også tas i betraktning ved risikovurdering er røyking, høyt blodtrykk, inaktivitet, alder, kjønn, arvelig belastning og diabetes mellitus.

Høye verdier av s-LDL-kolesterol sees ved to primære hyperlipoproteinemier: Hos de fleste med familiær hyperkolesterolemi (defekter i opptaket av LDL-partiklene) og hos 70% av pasientene med familiær kombinert hyperkolesterolemi. Sekundære hyperlipoproteinemier kan også gi høyt s-LDL-kolesterol og forekommer ved hypotyreose og visse nyresykdommer. Høye verdier er ellers assosiert med uheldige kostvaner, som høyt inntak av fett og da særlig mettet fett.

Lave verdier kan sees bl.a. ved alvorlig leverskade og hypertyreose. Fall i s-LDL-kolesterol, men ikke nødvendigvis lave verdier, sees ved inflammasjoner. Reduksjon med 30% sees for eksempel 1-2 uker etter et hjerteinfarkt, med økning til tidligere nivå først etter 2-3 måneder.

Metode

Målt, flytende selektiv detergent.

Analyseinstrument: Abbott Alinity ci

Metoden er akkreditert

Norsk laboratoriekode

Kode

Norsk bruksnavn

NPU01568

P-LDL-Kolesterol