Laktat (spinalvæske)
Laktat (spinalvæske) v. 1.3

Indikasjoner

Skille mellom bakteriell og viral meningitt.
Mistanke om mitokondriesykdommer.

Prøvetaking

0,5 mL spinalvæske tatt på rør uten tilsetning.
Holdbarhet: 3 timer i romtemperatur
24 timer ved 4 °C
1 måned ved – 20 °C.

Forventet svartid

Analysen utføres daglig og kan bestilles som øyeblikkelig hjelp-analyse.

Referanseområde

Spinalvæske

Alder 0,3 - 60 år: 1,0 – 2,1 mmol/L

Analytisk og biologisk variasjon

Nivå:                 1,70 mmol/L            
CV analytisk:    3,50 %
CV biologisk:    Ikke tilgjengelig
CV total:           Ikke tilgjengelig

Kritisk differanse

Ikke tilgjengelig

Tolkning

Kun høye verdier har klinisk betydning og kan sees ved intrakranielle infeksjoner med bakterier eller virus.
Ved differensialdiagnostikk mellom bakteriell og viral meningitt er sensitiviteten ca. 80 % og spesifisiteten minst 90%, høy prediktive verdi hvis man bruker en beslutningsgrense på 3,5 mmol/L.
Andre typer funn, se EQSDocument 5124.

Mitokondriesykdommer og hjerneblødning, hjerneinfarkt, meningeal karsinomatose og de første timene etter generaliserte krampeanfall.
De aller fleste barn uten påviselig intrakraniell sykdom har verdier under 2,2 mmol/L, mens ca. 80 % av barn med mitokondriesykdommer har verdier over 2,2 mmol/L.

Feilkilder:
Glykolsyre og eventuelt glyoksylsyre metabolitter som oppstår ved nedbrytning av etylenglykol (forgiftning), kan gi falskt svært høye verdier. Betydningen av dette for spinalvæske er ukjent.

Metode

Målemetoden er amperometri.

Analyseinstrument: Radiometer ABL700/800 Blodgass Analyzer.

Metoden er ikke akkreditert.

Norsk laboratoriekode

Kode                           Norsk bruksnavn

NPU 02545                   Sp-Laktat