Natrium (Na) (serum/plasma/væsker) v. 2.2

Indikasjoner

Rutineprøve ved alle typer av vann/elektrolytt- og syre/base-forstyrrelser.

Prøvetaking

0.5 ml serum/heparinplasma.

Forventet svartid

Analysen utføres daglig.

Dersom det er behov for raskt prøvesvar må analysen rekvireres som "haster".

Referanseområde

Voksne: 137-145 mmol/L

Analytisk og biologisk variasjon

Nivå :                130 mmol/L

CV analytisk:     0,7 %

CV biologisk:     0,5 %

CV total:            0,8 %

Kritisk differanse

2,3 %

Tolking

Vi kan inndele forstyrrelser i natrium/vann-balansen slik:

Hypernatremi med hypovolemi skyldes relativ vannmangel hos pasienter med normal eller redusert natriummengde. Både intra- og extracellulærvolumet er redusert. Slike tilstander sees hos pasienter med utilstrekkelig inntak av vann: Svekkede pasienter, ofte med redusert bevisshet, for eksempel etter apoplexi, småbarn med diare, pasienter med diabetes insipidus og utilstrekkelig vanninntak og pasienter med osmotisk diurese, for eksempel diabetes mellitus ute av kontroll.

Hypernatremi med hypervolemi skyldes relativ vannmangel hos pasienter med natriumoverskudd. Ekstracellulærvolumet er økt, men intracellulærvolumet er redusert. Årsaker er feilbehandling med for mye tilførsel av natrium, koksaltforgiftning hos småbarn eller inntak av sjøvann ved drukning.

Hyponatremi med hypovolemi skyldes relativt vannoverskudd hos pasienter der natriummengden er redusert. Ekstracellulærvolumet er redusert, mens intracellulærvolumet er økt . Vanlige årsaker er tap av væsker fra mage-tarm-kanalen og diuretikabruk. Sjeldnere årsaker er salttapende nefropati, hypoaldosteronisme, og sterk svetting kombinert med vanndrikking og utilstrekkelig saltinntak. I de fleste tilfeller er økt ADH-sekresjon medvirkende til lav P-natrium.

Hyponatremi med euvolemi skyldes relativt vannoverskudd hos pasienter med normal eller litt redusert natriummengde. Ekstracellulærvolumet er litt økt, men ikke klinisk merkbart, og intracellulærvolumet er økt. Tilstanden sees ved SIADH («syndrome of inappropriate ADH secretion), med «upassende høy ADH-sekresjon som fører til vannretensjon og lav s-natrium. Andre årsaker er postoperativ hyponatremi grunnet for mye tilførsel av hypoton væske i en situasjon med økt ADH-sekresjon pga. stress og smerte, noen ganger ved hypotyreose, samt ved svært stort vanninntak (psykogen polydipsi og overdrevet øldrikking).

Hyponatremi med hypervolemi skyldes relativt vannoverskudd hos pasienter med økt natriummengde. Både ekstra- og intracellulærvolumet er økt. Til tross for det økte ekstracellulærvolumet er det effektivt sirkulerende volumet redusert og gir økt ADH-sekresjon. Dette sees ved ødemassosierte tilstander som hjertesvikt, cirrhose og nefrotisk syndrom.

Feilkilder: Såkalt pseudohyponatremi kan forårsakes av uttalt hyperlipidemi eller uttalt hyperproteinemi (P-protein over 100 g/L) der vanninnholdet i serum er redusert. Hvis P-natrium måles ved hjelp av flammefotometri eller med ioneselektiv elektrode etter fortynning av prøven, måles konsentrasjonen av natrium i hele serumvolumet, og natriumkonsentrasjonen i serumvann underestimeres. P-natrium målt med ioneselektiv elektrode i ufortynnet prøve er normal. P-osmolalitet er også normal. Ved hyperglykemi vil vann trekkes fra ICV til ECV og P-natrium reduseres (reelt). Vi kan grovt regne med P-natrium faller med 0,43 mmol/L for hvert mmol/L s-glukose stiger.

Metode

Fortynnet ioneselektiv elektrode (indirekte)

Analyseinstrument: Abbott Alinity ci

Metoden er akkreditert

Norsk laboratoriekode

Kode

Norsk bruksnavn

NPU03429

P-Natrium

NPU08651

Us-Natrium

NPU10192

Dv-Natrium