Svak D-typing(blod)
Svak D-typing(blod) v. 1.7

Indikasjoner

Analysen utføres på nyfødte som er funnet Rh(D) negativ med typing på gelkort av typen "DiaClon ABO/Rh for Newborns" for å detektere svak D-egenskap (svak D, tidligere kallt Du og D-weak). Barnets mor skal ha profylakse hvis barnet har en svak D-egenskap. Analysen utføres også ved uttyping av blodgivere for å finne de som er D VI positive og de som har en svak D-egenskap fordi disse er Rh positive som blodgivere.

Prøvetaking (materiale)/transport

Vi bruker helst EDTA-blod eller blod tatt på citrat eller CPD-A

For optimalt resultat bør prøven være ferskest mulig.

Forventet svartid

Analysering i navleveneblod eller hælprøve fra barnet: Analysen skal utføres som øyeblikkelig hjelp fordi anti-D gammaglobulin har best effekt når den settes så raskt som mulig etter fødsel, helst innen 2 timer men senest innen 72 timer.

Analysering av svak D hos blodgivere utføres etter behov.

Referanseområde

Analysen besvares som negativ eller positiv.

Tolking

Metoden som benyttes er en LIAT-teknikk, positiv DAT vil derfor gi falsk positiv reaksjon.

Metode

Analysen utføres manuelt på gelkort.

Gelen i kortet er tilsatt AHG(anti-humant globulin), analysen utføres med IAT-teknikk. Vi inkuberer en cellesuspensjon fra blodgiver/pasient med et kjent anti-D av IgG-klasse. Ved sentrifugering reagerer de røde blodlegemene med AHG, det skjer en antigen-antistoff-binding. Røde blodlegemer som har det aktuelle antigenet vil ikke kunne passere gjennom gelen, de blir liggende som et lokk oppå gelen eller fordelt ned gjennom gelen. Blodlegemer som ikke inneholder antigenet vil passere og legge seg som en knapp i bunnen av gelen.

 

 

 

Akkreditert:

Ja

 

Norsk laboratoriekode

Kode                              Norsk bruksnavn

NPU20242                     B-Rh(Du)-typing