Svak D-typing (blod)
Svak D-typing (blod) v. 1.8

Indikasjoner

Analysen utføres på nyfødte som er funnet Rh(D) negativ med typing på gelkort av typen "DiaClon ABO/Rh for Newborns" for å detektere svak D-egenskap (svak D, tidligere kalt Du og D-weak). Barnets mor skal ha profylakse hvis barnet har en svak D-egenskap. Analysen utføres også ved typing av blodgivere for å finne de som er DVI positive og de som har en svak D-egenskap fordi disse er RhD positive som blodgivere.

Prøvetaking (materiale)/transport

Vi bruker helst EDTA-blod. Blod tatt på citrat eller CPD-A kan brukes.

For optimalt resultat bør prøven være ferskest mulig.

Forventet svartid

Analysering i navleveneblod eller kapillærprøve fra barnet: Analysen skal utføres som øyeblikkelig hjelp fordi anti-D gammaglobulin har best effekt når den settes så raskt som mulig etter fødsel, helst innen 2 timer, men senest innen 72 timer.

Analysering av svak D hos blodgivere utføres etter behov.

Referanseområde

Analysen besvares som negativ eller positiv.

Tolking

Metoden som benyttes er en LIAT-teknikk. Positiv DAT vil derfor gi falsk positiv reaksjon.

Metode

Analysen utføres manuelt på gelkort.

Gelen i kortet er tilsatt AHG (anti-humant globulin). Analysen utføres med IAT-teknikk. Vi inkuberer en cellesuspensjon fra blodgiver/pasient med et kjent anti-D av IgG-klasse. Ved sentrifugering reagerer de røde blodlegemene med AHG, og det skjer en antigen-antistoff-binding. Røde blodlegemer som har det aktuelle antigenet vil ikke kunne passere gjennom gelen. De blir liggende som et lokk oppå gelen eller fordelt ned gjennom gelen. Blodlegemer som ikke inneholder antigenet vil passere og legge seg som en knapp i bunnen av gelen.

 

 

 

Akkreditert

Ja

 

Norsk laboratoriekode

Kode                              Norsk bruksnavn

NPU20242                     B-Rh(Du)-typing