v. 1.5 Differensialtelling av leukocytter (Blod)

Indikasjoner

Utredning av infeksjoner og av anemier. Mistanke om leukemi. Allergiske lidelser. Se også LPK i blod.

Prøvetaking (materiale)/transport

2 mL EDTA-blod. Heparin- og citratblod kan også benyttes.

Holdbarhet: Kan variere på de ulike celletypene fra 72 timer, oppbevart i 2-25 oC, men fortrinnsvis i kjøleskap.

Forventet svartid

Analysen utføres daglig og kan bestilles som øyeblikkelig hjelp-analyse.
 
I noen tilfeller kan det være behov for å verifisere differensialtellingen i blodutstryk.
Blodutstryk må lages innen 6 timer etter prøvetaking, og derfor vil det i disse tilfeller for tilsendte prøver bli gitt beskjed om at det må rekvireres ny maskindiff og medsendes blodutstryk. Maskindiff blir da slettet på første prøve.
For ferske prøver blir det laget blodutstryk, og svar blir gitt når blodutstryket er vurdert av lege.

Referanseområde

 

Nøytrofile granulocytter

 

 

Voksne > 19 år

1,8 – 6,9

.109/L

0-1 dager

6,6 – 20,0

.109/L

1-7 dager

6,6 – 12,2

.109/L

7-15 dager

2,1 – 7,5

.109/L

15-180 dager

1,1 – 7,9

.109/L

6 mnd-15 år

1,7 – 7,1

.109/L

15-19 år

2,1 – 9,6

.109/L

 

 

 

Lymfocytter

 

 

Voksne > 19 år

1,2 – 3,1

.109/L

0-15 dager

3,0 – 7,2

.109/L

15-180 dager

2,2 – 7,8

.109/L

6 mnd-6 år

1,8 – 8,2

.109/L

6-13 år

1,3 – 4,2

.109/L

13-19 år

1,2 – 3,7

.109/L

 

 

 

Mononcytter

 

 

Voksne > 18 år

0,2 – 0,8

.109/L

1-2 uker

0,9 – 1,8

.109/L

2 uker-6 mnd

0,5 – 1,5

.109/L

6 mnd-18 år

0,2 – 0,8

.109/L

 

 

 

Eosinofile granulocytter

 

 

Voksne > 19 år

< 0,50

.109/L

0-15 dager

< 0,70

.109/L

15-180 dager

< 0,90

.109/L

6 mnd-14 år

< 0,70

.109/L

14-19 år

< 0,60

.109/L

 

 

 

Basofile granulocytter

 

 

Alle

< 0,1

.109/L

 

Analytisk og biologisk variasjon

Nøytrofile granulocytter

Nivå

3,0 .109/L

CV analytisk

2,7 %

CV biologisk

17,1 %

CV total

17,3 %

 

Lymfocytter

Nivå

2,0 .109/L

CV analytisk

3,8 %

CV biologisk

10,2 %

CV total

10,9 %

 

Monocytter

Nivå

1,0 .109/L

CV analytisk

8,2 %

CV biologisk

17,8 %

CV total

19,6 %

 

Eosinofile granulocytter

Nivå

0,7 .109/L

CV analytisk

8,3 %

CV biologisk

21,0 %

CV total

22,6 %

 

Basofile granulocytter

Nivå

0,1 .109/L

CV analytisk

2,9 %

CV biologisk

28,0 %

CV total

28,2 %

 

Kritisk differanse

Nøytrofile granulocytter

48 %

Lymfocytter

30 %

Monocytter

55 %

Eosinofile granulocytter

63 %

Basofile granulocytter

79 %

 

Tolking

Rapportene fra hematologiinstrumentene er ganske omfattende og er først og fremst beregnet til internt bruk i laboratoriet. Instrumentene vil varsle om funn av suspekte unormale celler, som for eksempel blastceller, stavkjernede nøytrofile granulocytter, atypiske lymfocytter, kjerneholdige erytrocytter og trombocyttaggregater. Disse varslene blir vurdert. Ved funn av usikker betydning supplererer laboratoriet ofte med mikroskopisk vurdering av et blodutstryk.

Økt antall nøytrofile granulocytter kan sees ved stress og inflammasjoner, særlig ved infeksjoner, foruten ved leukemier (særlig høye verdier ved kronisk myelogen leukemi).

Redusert antall nøytrofile granulocytter kan sees ved toksisk beinmargsdepresjon og maligne prosesser i beinmarg. Det er direkte sammenheng mellom antall nøytrofile granulocytter og infeksjonstendens. Alvorlig nøytropeni defineres som antall nøytrofile granulocytter mindre enn 0,5·109/L

Økt antall eosinofile granulocytter kan sees ved blant annet allergiske lidelser som astma og legemiddelallergier, kronisk myelogen leukemi, lymfom og andre kreftsykdommer, parasittinfeksjoner, sykdommer i hud, lunger og bindevev, behandling med visse cytokiner.

Økt antall basofile granulocytter kan sees ved allergiske reaksjoner, kronisk myelogen leukemi, polycytemia vera, ioniserende stråling, hypotyreose, kronisk hemolytisk anemi og etter splenektomi.

Økt antall lymfocytter kan sees ved virale infeksjoner, lymfatiske leukemier og ved hypertyreose. Ved mononukleose forkommer ofte atypiske lymfocytter, såkalte virocytter.

Økt antall monocytter kan sees ved langvarige infeksjoner, som endokarditt og tuberkulose, dessuten ved Crohns sykdom, sarkoidose, Hodgkins sykdom, leukemier (kronisk myelogen leukemi og myelomonocyttleukemi) og andre kreftsykdommer.

 

Se ellers om tolkning av leukocytter, trombocytter og hemoglobin i blod samt erytrocyttindekser.

Metode

Optisk måling, ved hjelp av lys i forskjellige vinkler, og fluorescens.

Analyseinstrument: Sysmex XN-1000 og XN-1500(Sysmex).

Metoden er ikke akkreditert.

Norsk laboratoriekode

Kode

Norsk bruksnavn

NPU18156

B-Differensialtelling, maskinell