Genitalia (Genererell bakteriologisk dyrkning) v. 1.2

Indikasjoner

Innsending av prøver til mikrobiologisk laboratorium er ofte unødvendig. Unntak er mistanke om seksuelt overførbar infeksjon.

Diagnosene soppvaginitt, trichomonasinfeksjon og bakteriell vaginose (BV) kan i mange tilfeller stilles av primærlege.

Indikasjonene for bakteriologisk dyrkning ved fluor vaginalis er få. Dyrkning anbefales ved:

 

         Fluor vaginalis hos barn (Gruppe A streptokokker (GAS), pneumokokker, Haemophilus influenzae)

         Abscessaspirat og biopsier

         Fluor vaginalis etter operative inngrep, nylig gjennomgått abort/ fødsel, nylig spiralinnsetting. Anaerob dyrkning utføres i tillegg dersom biopsi, aspirat eller prøve tatt peroperativt og/eller fra antatt sterilt område

         Gr. A-streptokokk dyrkning bør vurderes på kvinner med residiverende genital fluor/problemer, eventuelt ved uttalte symptomer/slimhinneforandringer og negativ mikroskopi mht sopp og clueceller

         Dyrkning på Gr. A-streptokokker og gule stafylokokker ved sår/erosjoner i genitalia og ved mistanke om toksisk sjokk syndrom (TSS)

 

Ikke indisert ved:

         Fluor vaginalis i fertil alder, postmenopause

         Salpingitt med prøvemateriale fra cervix

         Screening

Prøvetaking (materiale)/transport

Prøve tas på «prøvepinner til vanlig bakt.us og PCR.us» (hvit kork), se ALM-MM-Prøveplass; Prøvetakingsveileder.

Forventet svartid

2-3 dager.

Noe lengre tid kan påberegnes alt etter eventuelle funn. I tillegg er svartiden avhengig av ankomsttid (Besvaring av prøver fra primærhelsetjenesten utføres ikke i helger).

Referanseområde

Ingen vekst av patogene mikrober, avhengig av materiale/lokalisasjon.

Tolking

Henviser til Strategimøte 4. og 5. november 2010: Mikrobiologiske undersøkelser ved underlivsinfeksjoner.

Resistens/Behandling

Angående behandling, se Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten eller Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus.

Metode

         Fluor vaginalis i prepubertet: Aerob dyrkning.

         Fluor vaginalis ved graviditet og etter abort: Aerob dyrkning, Gardnerella dyrkning og GBS-buljong.

         Fluor vaginalis etter fødsel: Aerob dyrkning (og anaerob dyrkning).

         Endometritt i forbindelse med fødsel, abort, abrasio: Aerob dyrkning, GBS-buljong, anaerob dyrkning og Gardnerella dyrkning.

         Salpingitt (prøvemateriale fra tubene/fossa douglasi): Aerob dyrkning, Gardnerella dyrkning, anaerob dyrkning og mikroskopiering.

         Vulvovaginitt/vaginitt med kraftig betennelsesreaksjon og purulent fluor: Aerob dyrkning og soppdyrkning.

         Urethraprøver fra menn: Aerob dyrkning. Chlamydia trachomatis og Mycoplasma genitalium kan gi symptomer i urethra.

         Abscess fra gyn. prøver: Aerob dyrkning, anaerob dyrkning, Gardnerella dyrkning og mikroskopiering.

         Sår/erosjoner i genitalia og ved mistanke om toksisk sjokk (TSS): Aerob dyrkning mtp Gruppe A streptokokker og gule Stafylokokker.

Metodene er akkreditert.