v. 1.2 Genitalia (Genererell bakteriologisk dyrkning)

Indikasjoner

Innsending av prøver til mikrobiologisk laboratorium er ofte unødvendig. Unntak er mistanke om seksuelt overførbar infeksjon.

Diagnosene soppvaginitt, trichomonasinfeksjon og bakteriell vaginose (BV) kan i mange tilfeller stilles av primærlege.

Indikasjonene for bakteriologisk dyrkning ved fluor vaginalis er få. Dyrkning anbefales ved:

 

         Fluor vaginalis hos barn (Gruppe A streptokokker (GAS), pneumokokker, Haemophilus influenzae)

         Abscessaspirat og biopsier

         Fluor vaginalis etter operative inngrep, nylig gjennomgått abort/ fødsel, nylig spiralinnsetting. Anaerob dyrkning utføres i tillegg dersom biopsi, aspirat eller prøve tatt peroperativt og/eller fra antatt sterilt område

         Gr. A-streptokokk dyrkning bør vurderes på kvinner med residiverende genital fluor/problemer, eventuelt ved uttalte symptomer/slimhinneforandringer og negativ mikroskopi mht sopp og clueceller

         Dyrkning på Gr. A-streptokokker og gule stafylokokker ved sår/erosjoner i genitalia og ved mistanke om toksisk sjokk syndrom (TSS)

 

Ikke indisert ved:

         Fluor vaginalis i fertil alder, postmenopause

         Salpingitt med prøvemateriale fra cervix

         Screening

Prøvetaking (materiale)/transport

Prøve tas på «prøvepinner til vanlig bakt.us og PCR.us» (hvit kork), se ALM-MM-Prøveplass; Prøvetakingsveileder.

Forventet svartid

2-3 dager.

Noe lengre tid kan påberegnes alt etter eventuelle funn. I tillegg er svartiden avhengig av ankomsttid (Besvaring av prøver fra primærhelsetjenesten utføres ikke i helger).

Referanseområde

Ingen vekst av patogene mikrober, avhengig av materiale/lokalisasjon.

Tolking

Henviser til Strategimøte 4. og 5. november 2010: Mikrobiologiske undersøkelser ved underlivsinfeksjoner.

Resistens/Behandling

Angående behandling, se Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten eller Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus.

Metode

         Fluor vaginalis i prepubertet: Aerob dyrkning.

         Fluor vaginalis ved graviditet og etter abort: Aerob dyrkning, Gardnerella dyrkning og GBS-buljong.

         Fluor vaginalis etter fødsel: Aerob dyrkning (og anaerob dyrkning).

         Endometritt i forbindelse med fødsel, abort, abrasio: Aerob dyrkning, GBS-buljong, anaerob dyrkning og Gardnerella dyrkning.

         Salpingitt (prøvemateriale fra tubene/fossa douglasi): Aerob dyrkning, Gardnerella dyrkning, anaerob dyrkning og mikroskopiering.

         Vulvovaginitt/vaginitt med kraftig betennelsesreaksjon og purulent fluor: Aerob dyrkning og soppdyrkning.

         Urethraprøver fra menn: Aerob dyrkning. Chlamydia trachomatis og Mycoplasma genitalium kan gi symptomer i urethra.

         Abscess fra gyn. prøver: Aerob dyrkning, anaerob dyrkning, Gardnerella dyrkning og mikroskopiering.

         Sår/erosjoner i genitalia og ved mistanke om toksisk sjokk (TSS): Aerob dyrkning mtp Gruppe A streptokokker og gule Stafylokokker.

Metodene er akkreditert.