ASAT (Aspartataminotransferase)(serum/plasma/væsker) v. 2.3

Indikasjoner

Brukes i diagnostikk av parenkymatøse akutte og kroniske leversykdommer. Har vært brukt ved diagnostikk av akutt hjerteinfarkt, men her bør mer spesifikke parametre velges. Har også vært brukt ved diagnostikk av muskelsykdommer, men s-CK er langt mer sensitiv og spesifikk til dette formål.

Prøvetaking

0.5 ml serum/heparinplasma.

Forventet svartid

Analysen utføres daglig.

Dersom det er behov for raskt prøvesvar må analysen rekvireres som "haster".

Referanseområde

Barn

0-15 dager: 40 - 175 U/L

15 dager – 1 år: 28 - 77 U/L

1-2 år: 25 - 64 U/L

2-9 år: 25 - 47 U/L

9-18: 17 - 47 U/L

Voksne

Kvinner: 15 - 35 U/L

Menn: 15 - 45 U/L

Analytisk og biologisk variasjon

Nivå :                50 U/L

CV analytisk:     1,5 %

CV biologisk:     9,6 %

CV total:            9,7 %

Kritisk differanse:

27 %

Tolking

Kun høye verdier har klinisk betydning.

Svært høye verdier, ofte over 10 ganger øvre referansegrense, sees ved akutt hepatitt og levercellenekrose, store knusningsskader og alvorlig vevshypoksi.

Moderat høye verdier, 2-10 ganger øvre referansegrense, kan forekomme ved akutt hjerteinfarkt, skjelettmuskelsykdommer, etter kirurgiske inngrep og andre traumer, kolestase, en rekke leversykdommer, pankreatitt og hemolyse.

Ved de fleste leversykdommer vil S-ALAT være høyere enn S-ASAT. Unntak kan være alkoholbetinget leversykdom og ved levercirrhose.

Feilkilder: Langvarig stase under prøvetaking kan øke aktiviteten med inntil 10 U/L. Hemolyse i prøven kan øke aktiviteten noe.

Metode

Enzymatisk NADH (med P-5-P).

Analyseinstrument: Abbott Alinity ci

Metoden er akkreditert

Norsk laboratoriekode

Kode

Norsk bruksnavn

NPU19654

P-ASAT

NPU19967

Us-ASAT