Kalium (døgnurin)
Kalium (døgnurin) v. 2.2

Indikasjoner

Utredning av hypokalemi

Prøvetaking (materiale)/transport

5 mL av en prøve godt blandet døgnurin. Oppgi døgndiurese!

Forventet svartid

Analysen utføres daglig.

Referanseområde

Voksne: 30-130 mmol/ døgn.

Analytisk og biologisk variasjon

Nivå :                25 mmol/L

CV analytisk:     1,0 %

CV biologisk:     24,4 %

CV total:            24,4 %

Kritisk differanse

68,4 %

Tolking

Ved kaliummangel kan døgnurin-kalium reduseres til 15-25 mmol/døgn ved moderat, og 5-15 mmol/døgn ved alvorlig mangel, men først etter 1-2 uker. Hypokalemi med døgnurin-kalium under 25 mmol/døgn tyder på ekstrarenalt kaliumtap eller mangelfull tilførsel, mens døgnurin-kalium over 25-30 mmol/døgn hos en hypokalemisk pasient tyder på renalt tap som årsak til hypokalemien.

Metode

Fortynnet ioneselektiv elektrode (indirekte)

Analyseinstrument: Abbott Alinity ci

Metoden er akkreditert

Norsk laboratoriekode

Kode

Norsk bruksnavn

NPU03787

U-Kalium

NPU03229

U-Kalium pr. døgn