Transferrinmetning (serum/plasma) v. 2.1

Indikasjoner

Utredning av vedvarende forhøyet s-ferritin/mistanke om jernoverskudd, eksempelvis genetisk hemokromatose og transfusjonssiderose. Kontroll og behandling av disse tilstandene. Etter overdrevet inntak av jerntabletter og ved intoksikasjon pga. overdose. Utførelse av s-jernbelastningstest. Ved mistanke om jernmangel anbefales s-ferritin.

Prøvetaking

0.5 ml serum/heparinplasma.

Prøven taes fastende, og pasienten må ikke ha tatt jerntabletter siste 3-4 døgn (av hensyn til samtidig analyse av s-jern).

Forventet svartid

Analysen utføres daglig.

Dersom det er behov for raskt prøvesvar må analysen rekvireres som "haster".

Referanseområde

Jenter:

  0-1 år:    4-59 %

  1-14 år:  7-39 %

  14-18 år:5-44 %

Gutter:

  0-1 år:    4-59 %

  1-14 år:  7-39 %

  14-18 år:10-58 %

Voksne:

Kvinner  < 50 år:  10-50 %

               ≥ 50 år:  15-50 %

      Menn :                 15-57 %

Kritisk differanse

Ikke tilgjengelig

Tolking

Lave verdier:

Transferrinmetning < 16 % er tradisjonelt definert som grenseverdi for nedsatt jernabsorpsjon og jernmangel. Akuttfasereaksjon fører til lav s-jern, men siden også s-transferrin reduseres, kan transferrinmetningen bare være lettere redusert, eventuelt være i nedre del av referanseområdet. Østrogenpåvirkning ved p-pillebruk og graviditet øker transferrinsyntesen med nedsatt transferrinmetning.

Høye verdier:

Kan ses ved genetisk HFE-hemokromatose og transfusjonssiderose. Hos barn og unge som ikke har rukket å utvikle jernoverskudd og høy s-ferritin, er høy transferrinmetning et kriterium for tidlig diagnostikk av HFE- hemokromatose. Transferrinmetningen ved HFE-hemokromatose er vanligvis > 50 %, men lavere verdier ned mot 35-40 % kan også ses ved moderat til stort jernoverskudd.

Peroral og parenteral jernterapi, overdrevet høyt inntak og intoksikasjon pga. overdose av jerntabletter, hemolyse, sideroblastanemi og akutt leukemi gir høy transferrinmetning. Forbigående høye verdier kan sees ved akutt hepatitt og kortvarig høyt alkoholinntak med parenkymal leverskade. Etter jernbelastningstest sees varierende økning av transferrinmetningen opp til 60-80 % ved alvorlig jernmangelanemi og normal jernabsorpsjon.

Metode

Transferrinmetning utregnes etter denne formelen:

100x S-jern/S-TIBC

Norsk laboratoriekode

Kode

Norsk bruksnavn

NOR25929

P-Transferrinmetning

NPU02508

P-Jern

NPU04133

P-TIBC