Jernbelastning (2-timers)
Jernbelastning (2-timers) v. 1.7

Indikasjoner

Jernbelastningstest utføres for å undersøke om en pasient med jernmangel har normal eller nedsatt absorpsjon av jern, oftest fordi man ikke har fått forventet effekt av jerntabletter ved behandling av jernmangel.

Prøvetaking

Eventuell jernmedikasjon seponeres 3-4 dager før undersøkelsen.

Pasienten møter fastende.
Det tas prøve til fastende s-jern («null-prøve») og s-jern 2 timer etter inntak av 100-120 mg jern i ferroform (toverdig). Helst en oppløsning (for eksempel Niferex orale dråper). ”Vanlige” jerntabletter kan også benyttes. Enterotabletter eller depottabletter skal ikke benyttes.

Etter første prøvetaking kan pasienten drikke vann, men ikke noe annet, og pasienten skal ikke spise før etter siste prøvetaking.

Forventet svartid

Belastningen utføres daglig: mandag – torsdag.

Timebestilling.

Referanseområde

Se tolking.

Tolking

Jernabsorpsjonen varierer med størrelsen av jerndepotene. Hvis pasienten ikke har inflammasjon, kan s-ferritin brukes til å vurdere størrelsen av jerndepotene. Resultatet av jernbelastningen kan da tolkes slik:
Hvis pasienten har jernmangel, med s-ferritin under 20 µg/L, bør s-jern i prøve nummer 2 være minst 18 µmol/L høyere enn i prøve nummer 1.
Hvis pasienten har moderat store jerndepoter, med s-ferritin i området 20-60 µg/L, bør s-jern i prøve nummer 2 være minst 10 µmol/L høyere enn i prøve nummer 1.
Hvis pasienten har større jerndepoter, med s-ferritin over 60 µg/L, bør s-jern i prøve nummer 2 være minst 3 µmol/L høyere enn i prøve nummer 1.
Dersom stigningen i s-jern er lavere enn angitt over, er det en indikasjon på unormal lav jernabsorpsjon. Årsaker til det kan være for eksempel inflammasjon i, eller operativ fjerning av, magesekken eller øvre del av tynntarmen.

Metode

Se Jern (serum/plasma)

Norsk laboratoriekode

Kode

Norsk bruksnavn

NPU18660

Pt-Jernbelastning