Osmolalt gap (serum,plasma)
Osmolalt gap (serum,plasma) v. 1.4

Indikasjoner

Mistanke om forgiftning med lavmolekylære forbindelser som metanol, etanol, isopropanol og etylenglykol.

 

Metode/Bakgrunn

Osmolalt gap er differansen mellom målt og beregnet osmolalitet i serum, og brukes i første rekke ved mistanke om forgiftning med lavmolekylære forbindelser som metanol, etanol og etylenglykol. Denne størrelsen kan bestilles ferdig utregnet ved å rekvirere analysen s-osmolalt gap. Se nærmere omtale under Osmolalitet (serum, plasma).

Norsk laboratoriekode

Kode

Norsk bruksnavn

NOR15249

P-Osmolalt gap