Mononukleosetest (Heterofile antistoff) (Serum/Plasma) v. 1.8

Indikasjoner

Hurtigtest for diagnostikk av infeksiøs mononukleose (Epstein-Barr-virus infeksjon) hos ungdommer og voksne (ikke barn under 4-5 år). Testen påviser IgM heterofile antistoff.
10-20 % av smittede voksne og 50 % av smittede barn under 4 år produserer ikke noen IM heterofile antistoff.

Prøvetaking

0,5 mL serum.

Heparin-, citrat- og EDTA-blod/plasma kan også benyttes.

Holdbarhet:

         Serum/plasma: 3 dager i kjøleskap.

         Fullblod: 2 dager i kjøleskap.

Forventet svartid

Analysen utføres daglig.
Dersom det er behov for raskt prøvesvar må analysen rekvireres som "haster".

Referanseområde

Negativ

Tolking

Vi bruker en kommersiell test for deteksjon av heterofile antistoffer.

Positiv test kan forventes fra 6-10 dager etter sykdomsdebut hos minst 90 % av voksne pasienter med infeksiøs mononukleose som skyldes Epstein-Barr-virus. Prøven er minst 98 % spesifikk for infeksiøs mononukleose. Antistoffene forekommer i høyest konsentrasjon i andre til tredje sykdomsuke. Vanligvis kan antistoffene påvises i 4-8 uker, med yttergrenser 1 uke til 1 år. Barn danner sjeldnere heterofile antistoffer; hos barn under 4-5-årsalder kan positiv prøve ikke forventes. Dersom mononukleosetesten er negativ og det fortsatt er klinisk mistanke om sykdommen, bør det rekvireres bestemmelse av spesifikke antistoffer (IgG, IgM, EBNA) rettet mot Epstein-Barr virus. Spesielt gjelder dette barn under 15 år.

 

Ved primær infeksjon utvikles først IgM antistoffer og deretter IgG antistoffer

 

Mer informasjon på:
https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/sykdommer-a-a/mononukleose---veileder-for-helsepe/

Metode

Kvalitativ påvisning ved hjelp av immunologisk test.

Test: Clearview® IM II

 

Metoden er ikke akkreditert.

 

Norsk laboratoriekode

Kode

Norsk bruksnavn

NPU56027

P-Mononukleosetest