Mikroskopering (urin)
Mikroskopering (urin) v. 1.3

Indikasjoner

Diagnostikk og kontroll ved nyresykdom (glomerulonefritt og pyelonefritt).

Prøvetaking

10 mL nylatt og godt blandet urin. Midtstråleurin.
Hvis prøven ikke kan analyseres innen 2 timer skal den lagres i kjøleskap.
Holdbarhet fra vannlating til undersøkelse er 4 timer.
Prøvebeholder skal ikke inneholde borsyre.

Forventet svartid

Analysen kan bestilles som øyeblikkelig hjelp-analyse.

Referanseområde

Undersøkelsen er en kvalitativ bedømmelse av formede elementer i urinsedimentet, og sikre referansegrenser kan ikke gis. Påvisning av andre sylindre enn hyaline er alltid patologiske.

Tolking

Leukocytter indikerer inflammasjon, men det er vanskelig å angi hva som er normal leukocytturi, bedømt ut fra celler pr synsfelt. Erytrocytter tyder på blødning, men heller ikke for disse celler er sikre normalgrenser mulig å gi. Cellesylindre og kornede sylindre tyder på nyresykdom. Erytrocyttsylindre sees typisk ved glomerulonefritt. Identifikasjon av krystaller har vanligvis liten klinisk betydning. Et par unntak er oksalatkrystaller, som ved forgiftning kan tyde på inntak av etylenglykol, og trippelfosfatkrystaller, som tyder på infeksjon.

Metode

De formede elementene i urinen oppkonsentrers ved sentrifugering. Sedimentet farges med Sternheimer-Malbins fargevæske og undersøkes med mikroskopi. Hele preparatet (tilsvarer 25 µmol/L av sedimentet) sees over ved 100 gangers forstørrelse, hvoretter operatøren gransker 5-10 synsfelt ved 400 gangers forstørrelse.

Analyseinstrument: Manuell mikroskopering

Metoden er ikke akkreditert.