Salisylat (serum/plasma)
Salisylat (serum/plasma) v. 2.2

Indikasjoner

Spørsmål om overdosering og forgiftning. Det har liten hensikt å måle serumkonsentrasjon rutinemessig ved bruk av lavdose ASA fordi konsentrasjonene er så lave at de vanligvis ikke er målbare. De viktigste bivirkningene av ASA ved lavdosebehandling er ikke direkte relatert til serumkonsentrasjon.

Prøvetaking

0.5 ml serum/heparinplasma.

Forventet svartid

Analysen utføres daglig.

Dersom det er behov for raskt prøvesvar må analysen rekvireres som "haster".

Referanseområde

Terapeutisk område; 1,0-1,8 mmol/L

Analytisk og biologisk variasjon

Nivå :                1,0 mmol/L

CV analytisk:     2,5 %

CV biologisk:     Ikke relevant

CV total:            Ikke relevant

Kritisk differanse

Ikke relevant

Tolking

Serumsalisylat korrelerer til en viss grad med toksisiteten, men må alltid ses i sammenheng med tidsforløpet, pasientens alder, pH og kliniske tilstand. Fallende serumkonsentrasjon hos en acidotisk pasient er ikke nødvendigvis et tegn på bedring, men kan være et uttrykk for en økt distribusjon ut i vev, noe som kan føre til økt toksisitet.

Opptaket kan være forsinket ved forgiftninger, og serumanalyse bør derfor gjentas. Serumsalisylat tas hver 4. time, eller oftere hvis pasientens kliniske tilstand eller behandlingen tilsier det. Følges til konsentrasjonen er synkende og pasienten er i klinisk bedring. Hos asymptomatiske pasienter bør serumsalisylat følges i minst 12 timer.

Giftinformasjonens behandlingsanbefalinger ved salisylatforgiftning finnes på Helsebiblioteket.

 

Alvorlighetsgrad

Serumkonsentrasjon - voksne

Serumkonsentrasjon - barn

Lett forgiftning  

1,5-3,5 mmol/l

< 2,5 mmol/l

Moderat forgiftning  

3,5-4,5 mmol/l

2,5-3,5 mmol/l

Alvorlig forgiftning

4,5-6,0 mmol/l

3,5-5,0 mmol/l

Svært alvorlig forgiftning

> 6,0 mmol/l

> 5,0 mmol/

 

Metode

Enzymatisk/kolorimetrisk

Analyseinstrument: Abbott Alinity ci

Metoden er akkreditert

Norsk laboratoriekode

Kode

Norsk bruksnavn

NPU03383

P-Salisylsyre