LPK (Leukocytte partikkel konsentrasjon ) og EPK (Erytrocytt partikkel konsentrasjon) (Dialysat og væsker) v. 1.2

Indikasjoner

Celletelling i kroppsvæsker blir utført for å avdekke sykdom (infeksjoner, inflammasjoner, blødning eller ondartede tilstander) og følge behandlingseffekt.

I leddvæske kan celletellingen være til hjelp for å skille mellom inflammatorisk og ikke-inflammatorisk tilstand i ledd, samt å vurdere om det foreligger bakteriell artritt.

Prøvetaking

Celletelling kan utføres i dialysat, ascitesvæske, pleuravæske og leddvæske.
Andre væsker kan også analyseres, men instrumentet er ikke standardisert for disse.


Prøven skal tas på EDTA-glass (lilla kork), minimum 0,5 mL væske.
Leveres laboratoriet umiddelbart (senest 30 min) etter prøvetaking.

Forventet svartid

Analysen utføres ved behov og kan bestilles som øyeblikkelig hjelp-analyse.

Referanseområde

Voksne:

 

 

 

Dialysat

<   100 . 106/L

< 50% polymorfnukleære celler

Ascitesvæske

<   250 . 106/L

 

Leddvæske

<   200 . 106/L

 

Pleuravæske

< 1000 . 106/L

 

Erytrocytter kan også analyseres, men det er ikke etablert referanseområde.

Tolking

Celletallet alene kan ikke skille mellom bakteriell og virale infeksjoner, men differensialtelling av celler kan være nyttig fordi det ved akutte bakterielle infeksjoner finnes hovedsakelig nøytrofile granulocytter (polymorfnukleære celler) mens det ved akutte virusinfeksjoner og kroniske betennelsesprosesser er monocytter og lymfocytter (mononukleære celler) som dominerer.

 

Dialysat:

Sikker diagnose av peritonitt krever minst 2 av følgende 3 kriterier oppfylt:

         Magesmerter/palpasjonsømhet.

         Blakket dialysevæske. Leukocytter >100 . 106/L, >50 % nøytrofile.

         Positiv dyrkning eller påvisning av mikrober ved mikroskopi.

Antatt diagnose er ved typisk sykehistorie og typiske kliniske funn hvor en utelukker annen patologi i magen, men hvor dialysevæsken ikke alltid er blakket og kan inneholde få celler, men hvor >50 % av cellene er nøytrofile.

Ref: http://www.pdiconnect.com/content/36/5/481.full

 

 

Leddvæske:

Totalt antall leukocytter er gjennomsnittlig høyere ved bakteriell artritt enn ved krystall-artritt, men overlappingen er betydelig. Til å skille mellom de to tilstandene er følgende tall gitt for diagnostisk nøyaktighet:

Grenseverdi for leukocytter

Sensitivitet

Spesifisitet

> 25 x 109/L

73 %

58 %

> 50 x 109/L

58 %

74 %

> 100 x 109/L

30 %

93 %

Ref: Margaretten, M.E., et al. Does this adult patient have septic arthritis? JAMA, 2007. 297(13): p. 1478-88.

 

Metode

Telling av LPK (Leukocytter) utføres med fluorescens flowcytometri.

Erytrocytter måles med hydrodynamisk fokusering og impedansemåling.

Analyseinstrument: Sysmex XN-1000 og XN-1500 (Sysmex).

 

Metoden er ikke akkreditert.

 

Norsk laboratoriekode

 

 

Kode

 

Norsk bruksnavn

 

Pleuravæske

 

 

 

NPU08637

 

PV-Leukocytter

 

NOR25787

 

PV-Mononukleære leukocytter

 

NOR25784

 

PV-Polymorfnukleære leukocytte

 

NPU10145

 

PV-Erytrocytter

 

Leddvæske

 

 

 

NPU08639

 

LV-Leukocytter

 

NOR25795

 

LV-Mononukleære leukocytter

 

NOR25794

LV-Polymorfnukleære leukocytte

 

NPU08933

LV-Erytrocytter

 

Ascitesvæske

 

 

 

NPU08638

AV-Leukocytter

 

NOR25785

AV-Mononukleære leukocytter

 

NOR25782

AV-Polymorfnukleære leukocytte

 

NPU08934

AV-Erytrocytter

 

Dialysat

 

 

 

NOR25830

DI-Mononukleære leukocytter

 

NOR25829

DI-Polymorfnukleære leukocytte

 

NPU27301

DI-Leukocytter

 

Andre væsker

 

 

NPU10130

 

Us-Leukocytter