Pneumokokk antigen/Streptococcus pneumoniae (hurtigtest i urin og spinalvæske) v. 1.7

Indikasjoner

Mistanke om pneumokokkpneumoni eller – meningitt.

Streptococcus pneumoniae kan forårsake symptomløst bærerskap eller lokaliserte overflatiske eller invasive tilstander, og er av de hyppigste årsaker til bakteriemi/septikemi og purulent meningitt. Bakterien er en hovedårsak til bakteriell øvre luftveisinfeksjon hos barn, og til nedre luftveisinfeksjon (pneumoni) hos eldre. Pneumokokkantigen utskilles i urin og/eller spinalvæske hos pasienter med "alvorlig" pneumokokkinfeksjon. Metoden er primært beregnet til bruk på urin fra voksne pasienter (lite spesifikk hos barn) og på spinalvæske hos alle aldersgrupper. Den er beregnet brukt sammen med dyrkning og andre metoder for å diagnostisere både pneumokokkpneumoni og meningitt.

Prøvetaking

Urinprøve som samles i urinbeholder. Borsyre kan benyttes som konserveringsmiddel.
Holdbar i 24 timer i romtemperatur
Opptil 14 dager i kjøleskap

Spinalvæske tas i rør uten tilsetning, rør med hvit/sort kork.
Holdbar 24 timer i romtemperatur
Opptil 1 uke i kjøleskap

Forventet svartid

Analysen utføres daglig.

Er det ønske om at det skal gjøres pneumokokkantigen på Spinalvæske, må det bestilles under Spinalvæske og bakterie-påvisning og en telefon til laboratoriet hvis det er en øyeblikkelig hjelp analyse.

Referanseområde

Negativ

Tolking

Positiv prøve:
Positiv prøve indikerer tilstedeværelse av Streptococcus pneumoniae.

Negativ prøve:
Negativ prøve kan ikke utelukke infeksjon som er forårsaket av Streptococcus pneumoniae, hvis mengde antigen i urinen ligger under testens påvisningsgrense.
På urin kan kryssreaksjoner med bakterier være mulig, 4 %.

Metode

Pneumokokk antigen (Streptococcus pneumoniae) er en immunokromatografisk test for påvisning av pneumokokkløselig antigen i urinen hos pasienter med pneumoni og i spinalvæske hos pasienter med meningitt.
Metoden er primært beregnet til bruk på urin fra voksne pasienter (lite spesifikk for barn) og på spinalvæske fra alle aldersgrupper.
Den er beregnet brukt sammen med dyrkning og andre metoder for å diagnostisere pneumokokkpneumoni og –meningitt.

     Metoden er ikke akkreditert.

Norsk laboratoriekode

Kode

Norsk bruksnavn

NPU12756

U-Pneumokokk antigen

NPU12755

Us-Pneumokokk antigen