v. 1.4 Pneumokokk antigen/Streptococcus pneumoniae (hurtigtest i urin og spinalvæske)

Indikasjoner

Mistanke om pneumokokkpneumoni eller – meningitt.

Prøvetaking

Urinprøve som samles i urinbeholder. Borsyre kan benyttes som konserveringsmiddel.
Holdbar i 24 timer i romtemperatur
Opptil 14 dager i kjøleskap

Spinalvæske tas i rør uten tilsetning, rør med hvit/sort kork.
Holdbar 24 timer i romtemperatur
Opptil 1 uke i kjøleskap

Forventet svartid

Analysen utføres daglig.

Dersom det er behov for raskt prøvesvar må analysen rekvireres som "haster".

Referanseområde

Negativ

Tolking

Positiv prøve:
Positiv prøve indikerer tilstedeværelse av Streptococcus pneumoniae.

Negativ prøve:
Negativ prøve kan ikke utelukke infeksjon som er forårsaket av Streptococcus pneumoniae, hvis mengde antigen i urinen ligger under testens påvisningsgrense.
På urin kan kryssreaksjoner med bakterier være mulig, 4 %.

Metode

Pneumokokk antigen (Streptococcus pneumoniae) er en immunokromatografisk test for påvisning av pneumokokkløselig antigen i urinen hos pasienter med pneumoni og i spinalvæske hos pasienter med meningitt.
Metoden er primært beregnet til bruk på urin fra voksne pasienter (lite spesifikk for barn) og på spinalvæske fra alle aldersgrupper.
Den er beregnet brukt sammen med dyrkning og andre metoder for å diagnostisere pneumokokkpneumoni og –meningitt.

     Metoden er ikke akkreditert.

Norsk laboratoriekode

Kode

Norsk bruksnavn

NPU12756

U-Pneumokokk antigen

NPU12755

Us-Pneumokokk antigen