Rødestatus
Rødestatus v. 1.2

 

Rødestatus er en pakke bestående av følgende analyser.
Pga holdbarhet på MCV og EVF kan denne pakken bare rekvireres på inneliggende / polikliniske pasienter.
Pakkebegrepet Rødestatus finnes på papirrekvisisjon.

EPK (Erytrocytt Partikkel Konsentrasjon) (Blod)

MCH (Mean Celle Hemoglobin) (Blod)

MCV (Mean Celle Volum) (Blod)

EVF (Erytrocytt Volum Fraksjon) (Blod)

 

Mer informasjon
Se de respektive analysebladene.