Rødestatus
Rødestatus v. 1.0

 

Rødestatus er en pakke bestående av følgende analyser.
Pga holdbarhet på MCV og EVF kan denne pakken bare rekvireres på inneliggende / polikliniske pasienter.

EPK (Erytrocytt Partikkel Konsentrasjon) (Blod)

MCH (Mean Celle Hemoglobin) (Blod)

MCV (Mean Celle Volum) (Blod)

EVF (Erytrocytt Volum Fraksjon) (Blod)

 

Mer informasjon
Se de respektive analysebladene.