Legionella antigen (hurigtest i urin) v. 1.11

Indikasjoner

Mistanke om Legionella-pneumoni.  Legionella pneumophila forårsaker interstitiell pneumoni og er årsak til Legionærsykdom (som kan gi alvorlig pneumoni med høy dødelighet) og Pontiacfeber (som gir et mildt sykdomsbilde uten pneumoni og som vanligvis ikke trenger behandling).

Det bør være gode indikasjoner for rekvirering av Legionella i urin:

-      Pasienter med behandlingssvikt ved samfunnservervet pneumoni

-      Pasienter med alvorlig pneumoni, spesielt de som trenger intensiv behandling

-      Immunsupprimerte pasienter med pneumoni

-      Pasienter som har vært på reise siste 2-10 dager med overnatting på hotell etc

-      Alle pasienter med pneumoni ved utbrudd av en legionærsykdom

-      Pasienter innlagt på sykehus med nosokomial pneumoni med risikofaktorer for legionella

Prøvetaking

Urinprøve tas i en ren urinbeholder (borsyre kan benyttes).
Holdbar i 24 timer i romtemperatur og opptil 14 dager i kjøleskap. Holdbar i frosset ved -10°C til -20°C i lengre tid.

Forventet svartid

Analysen utføres daglig.

Referanseområde

Negativ

Tolking

Negativt resultat:
Legionella Pneumophila antigen-test i urin påviser kun serogruppe 1. Sensitivitet for påvisning av Legionellose kan derfor være så lav som 70-75%. I tillegg tar en Ag-test minst opptil 3 dager etter sykdomsutbrudd før den blir positiv.

Ved klinisk mistanke om infeksjon med Legionella Pneumophila, anbefales Legionella Pneumophila PCR/dyrkning fra nedre luftveier: Ekspektorat, bronkialsekret eller bronkialskyllevann.

 

Positivt resultat:
Ved klinisk bilde forenelig med Legionella, skal pasienten få behandling som også tar høyde for Legionella. Spesifisitet kan være så høy som 95%. Vær OBS på at et positivt resultat kan oppstå på grunn av nåværende eller tidligere infeksjon. Testen kan forbli positiv i opptil 1 år etter infeksjon, selv med antibiotikabehandling.

Ved påvist Legionellose er det viktig å forsøke å dyrke frem stammen. Dette for å kunne gjøre slektskapsanalyser dersom det dukker opp flere humane tilfeller i samme tidsrom, eller ved påvisning av legionella i dyrkning fra miljøprøver tatt rundt enkelttilfelle. Derfor må prøve fra nedre luftveier (ekspektorat, bronkialsekret eller bronkialskyllevann) til Legionella dyrkning/PCR alltid gjøres ved mistanke om Legionellose og for å bekrefte Leginoellose ved positiv urin Ag -test.

Legionella Pneumophila infeksjon er nominativt meldepliktig sykdom ifølge MSIS kriteriene. MSIS meldeskjema finnes på www.fhi.no. I tillegg er det varslingsplikt til smittevernlegen i kommunen.

 

Resistens/Behandling
Antibiotikabehandling ved legionærsykdom. Makrolider (Erytromycin eller Azitromycin) er førstehåndsmidler. Alternativt kan kinoloner brukes (Levofloksacin eller Ciprofloxacin). Ved alvorligere tilfeller og særlig hos immunsupprimerte kan vurderes en kombinasjon av et kinolon og et makrolid.

Behandling er ikke nødvendig ved pontiacfeber.

Betalactam - antibiotika virker ikke. Dette pga at Legionella pneumophila formerer seg intracellulært i lungemakrofager og monocytter.

Se forøvrig Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten eller Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus.

Metode

Binax NOW Legionella urin-antigentest er en immunokromatografisk membrananalyse til påvisning av Legionella pneumophila serogruppe 1, som utgjør den hyppigst isolerte serogruppen i forbindelse med infeksjonssykdom hos mennesker.

Metodens begrensninger:

-       Denne testen brukes til å påvise Legionella pneumophila-serogruppe 1.
Den kan ikke påvise infeksjoner som skyldes andre Legionella-arter enn pneumophila-serogruppe 1. (Av ca. 60 Legionella arter kan ca. halvparten gi infeksjon hos mennesker).

-       Ved tolkning av resultatene av denne testen må pasientens historikk, samt resultatene av andre utførte biologiske tester, der det er relevant, klinikk, behandlingseffekt/svikt tas i betraktning.

-       Et positivt resultat utelukker ikke samtidige infeksjoner med andre patogener.

-       Det kan forekomme et negativt resultat hvis mengden Legionella pneumophila-serogruppe 1-antigen i urinprøven er under påvisningsgrensen.

 

Metoden er ikke akkreditert.

 

Info om Legionella infeksjon og smittevern se: fhi.no smittevernveilederen - Legionellose

Norsk laboratoriekode

Kode

Norsk bruksnavn

NPU12406

U-Legionella pneumophila antigen