v. 1.7 Legionella antigen (hurigtest i urin)

Indikasjoner

Mistanke om Legionella-pneumoni.  Legionella pneumophila forårsaker interstitiell pneumoni og er årsak til Legionærsykdom (som kan gi alvorlig pneumoni med høy dødelighet) og Pontiacfeber (som gir et mildt sykdomsbilde uten pneumoni og som vanligvis ikke trenger behandling).

Det bør være gode indikasjoner for rekvirering av Legionella i urin:

-      Vært på reise siste 2-10 dager med overnatting på hotell etc

-      Høy feber

-      Manglende ekspektorat

-      Lav serum natrium

-      Høy laktat dehydrogenase (LD)

-      Høy CRP

-      Lave trombocyttverdier).

Denne hurtigtesten er en enkel immunkromatografisk prosedyre og påviser bare Legionella Pneumophlia-serogruppe1-antigen.

Prøvetaking

Urinprøve tas i en ren urinbeholder (borsyre kan benyttes).
Holdbar i 24 timer i romtemperatur og opptil 14 dager i kjøleskap.

Forventet svartid

Analysen utføres daglig.

Dersom det er behov for raskt prøvesvar må analysen rekvireres som "haster".

Referanseområde

Negativ

Tolking

Negativt resultat:
Legionella Pneumophila antigen-test i urin påviser kun serogruppe 1.
Ved klinisk mistanke om infeksjon med Legionella Pneumophila, anbefales Legionella Pneumophila PCR/dyrkning fra nedre luftveier: ekspektorat, trakealsekret eller bronkialskyllevæske.

 

Positivt/ usikkert resultat:
Ved positiv/usikkert resultat på Legionella Pneumophila antigen-test i urin må rekvirent verifisere resultatet med Legionella Pneumophila PCR/dyrkning fra nedre luftveier: ekspektorat, trakealsekret eller bronkialskyllevæske.

Legionella Pneumophila infeksjon er nominativt meldepliktig sykdom ifølge MSIS kriteriene. MSIS meldeskjema finnes på www.fhi.no.

 

Resistens/Behandling

Legionærsykdommen-antibiotikabehandling. Antibiotika som gir høy intracellulær konsentrasjon må anvendes:

-      Fluorokinolon:  - Levofloxacin   - Ciprofloxacin

-      Makrolid:          - Azithromycin   - Clarithromycin

Betalactam - antibiotika virker ikke. Dette pga at Legionella pneumophila formerer seg intracellulært i lungemakrofager og monocytter.

Se forøvrig Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten eller Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus.

Metode

Legionella antigen muliggjør tidlig diagnose av Legionella Pneumophila sero 1-infeksjon gjennom påvisning av et bestemt løselig antigen som finnes i urinen til pasienter med legionella-pneumoni.

Metodens begrensninger:

o    Denne testen brukes til å påvise Legionella pneumophila-serogruppe 1.
Den kan ikke påvise infeksjoner som skyldes andre Legionella-arter enn pneumophila-serogruppe 1. (Av ca. 60 Legionella arter kan ca. halvparten gi infeksjon hos mennesker).

o    Ved tolkning av resultatene av denne testen må pasientens historikk, samt resultatene av andre utførte biologiske tester, der det er relevant, klinikk, behandlingseffekt/svikt tas i betraktning.

o    Et positivt resultat utelukker ikke samtidige infeksjoner med andre patogener.

o    Det kan forekomme et negativt resultat hvis mengden Legionella pneumophila-serogruppe 1-antigen i urinprøven er under påvisningsgrensen

 

Metoden er ikke akkreditert.

 

Info om Legionella infeksjon og smittevern se: fhi.no smittevernveilederen - Legionellose

Norsk laboratoriekode

Kode

Norsk bruksnavn

NPU12406

U-Legionella pneumophila antigen