Rubella As (serum)
Rubella As (serum) v. 2.2

Indikasjoner

Screeningundersøkelse for å undersøke om man har tilstrekkelig Rubella IgG-antistoffmengde til å være beskyttet mot Rubella infeksjon.

Folkehelseinstituttet anbefaler kun screening for rubellaantistoffer hos gravide som ikke er vaksinert, eller har usikker vaksinasjonsstatus. Gravide som har fått 2 doser MMR-vaksine, regnes som beskyttet og trenger ikke å teste antistoffstatus.

 

Tilgjengelige analyser

Rubella IgG As

Ved mistanke om pågående sykdom, rekvirer Rubella IgM As til St.Olav

Prøvemateriale

2 mL serum. Hvis flere infeksjonsimmunologiske markører, (HBV,HCV,HIV,Syfilis) ønskes analysert i samme prøve må serummengde økes, ta 1 stort rør eller 2 små rør.

Forventet svartid

1-4 dager

Referanseområde

Negativ

(Etter vaksinasjon: Positiv)

Tolking

 

 Rubella IgG As

 Manglende beskyttelse mot Rubella infeksjon

NEG 

 Immunitet etter gjennomført Rubella-vaksine eller gjennomgått Rubella infeksjon

POS  

 

Negativ Rubella IgG er forenlig med manglende beskyttelse mot rubella.

Positiv Rubella IgG er forenlig med gjennomført vaksinasjon eller gjennomgått rubella infeksjon.

 

Metode

Chemiluminesens Mikropartikkel Immunoassay (CMIA)

Analyseinstrument: Abbott Alinity ci

Metoden er akkreditert

Norsk laboratoriekode

Kode

Norsk bruksnavn

NPU12412

P-Rubellavirus IgG