Natrium (døgnurin)
Natrium (døgnurin) v. 2.2

Indikasjoner

Vurdering av natriuminntak hos pasienter på saltrestriksjon. Natrium-balanse studier.

Prøvetaking

5 ml av en prøve godt blandet døgnurin. Oppgi døgndiurese!

Forventet svartid

Analysen utføres daglig.

Referanseområde

40-260 mmol/ pr døgn.

Analytisk og biologisk variasjon

Nivå :                68 mmol/L

CV analytisk:     1,1 %

CV biologisk:     28,7 %

CV total:            28,7 %

Kritisk differanse

80 %

Tolking

dU-Natrium er avhengig av tilførsel, S-Natrium, nyrefunksjon og binyrebarkfunksjon. Bruk av diuretika ødelegger ikke vurdering av natriuminntak hvis både inntak av natrium og bruk av diuretika er relativt konstant, fordi inntak er lik utskillelse når ny likevekt er inntrådt.

Metode

Fortynnet ioneselektiv elektrode (indirekte)

Analyseinstrument: Abbott Alinity ci

Metoden er akkreditert

Norsk laboratoriekode

Kode

Norsk bruksnavn

NPU03796

U-Natrium pr. døgn

NPU03431

U-Natrium