P1-typing(blod)
P1-typing(blod) v. 1.6

Indikasjoner

Når vi påviser antistoff hos en pasient, må pasienten types på det aktuelle antigenet og eventuelle blodposer som skal transfunderes til pasienten må være typet negativ på antigenet.

 

Prøvetaking (materiale)/transport

 

Vi bruker EDTA-blod, blod fra glass tilsatt citrat eller CPD-A kan brukes

 

Forventet svartid

 

P1-typing utføres i forbindelse med antistoffutredning og besvares sammen med denne.

 

Referanseområde

 

Analysen besvares som positiv eller negativ, dvs. påvist eller ikke påvist antigen

 

Metode

 

Analysen utføres på Gelkort i analysemaskin levert av BioRad. Hvis analysemaskina er ute av drift, utføres analysen manuelt på samme gelkort.

 

Akkreditert

 

Ja

 

Norsk Laboratoriekode

Kode                                Norsk bruksnavn

NPU20367                       B-P-Antigen