P1-typing(blod)
P1-typing(blod) v. 1.7

Indikasjoner

Når vi påviser antistoff hos en pasient, må pasienten types på det aktuelle antigenet og eventuelle blodposer som skal transfunderes til pasienten må være typet negativ på antigenet.

 

Prøvetaking(materiale)/transport

 

Vi bruker EDTA-blod. Blod fra glass tilsatt citrat eller CPD-A kan brukes.

 

Forventet svartid

 

P1-typing utføres i forbindelse med antistoffutredning og besvares sammen med denne.

 

Referanseområde

 

Analysen besvares som positiv eller negativ, dvs. påvist eller ikke påvist antigen.

 

Metode

 

Analysen utføres på Gelkort i analysemaskin levert av BioRad. Hvis analysemaskina er ute av drift, utføres analysen manuelt på samme gelkort.

 

Akkreditert

 

Ja

 

Norsk Laboratoriekode

Kode                                Norsk bruksnavn

NPU20367                       B-P-Antigen