PT-INR (Protrombintid) (Plasma) v. 1.10

Indikasjoner

Kontroll av antikoagulasjonsbehandling med vitamin K-antagonister (kun warfarin brukes i Norge). Diagnostikk og monitorering av nedsatt leverfunksjon (syntesesvikt), ved spørsmål om forbrukskoagulopati (disseminert intravaskulær koagulasjon (DIC)) og ved utredning av blødningstilstander. Ved utredning av blødningstilstander vil bruk av PT-INR kun være følsom for mangel/dysfunksjon på faktor II (trombin), VII og X.

Prøvetaking

3 ml citrat-blod (Natrium-Citrat). Citratblodet sendes usentrifugert til laboratoriet, vi analyserer i plasmaet. Holdbarhet 48 t, bør oppbevares i romtemperatur.

Forventet svartid

Analysen utføres daglig.
Dersom det er behov for raskt prøvesvar må analysen rekvireres som "haster".

Referanseområde

Normalområde:      

> 1 år:

<1,1

 

 

Terapeutisk område

 

Venøs antikoagulasjon:

2,0 - 3,0

Arteriell antikoagulasjon:

2,5 - 3,5

 

Ovennevnte terapeutiske områder er veiledende. Enkelte spesielle indikasjoner har mer snevre terapeutiske områder.

Analytisk og biologisk variasjon

Nivå INR

1,0

CV analytisk

2,3 %

CV biologisk

4,0 %

CV total

4,6 %

Kritisk differanse

12,9 %

Tolking

Høye verdier sees ved behandling med vitamin K antagonister (warfarin), nedsatt leverfunksjon, vitamin K-mangel (malabsorbsjon, parenteral ernæring, langvarig antibiotikabehandling), forbrukskoagulopati (DIC), inntak av stoffer med vitamin K-antagonisteffekt (rottegift) og ved mangel/dysfunksjon på koagulasjonsfaktor II, VII eller X (arvelig eller ervervet).
PT-INR (Owren metode) er lite følsomme for å fange opp behandling med direkte perorale antikoagulasjonsmidler (dabigatran, rivaroxaban, apixaban og edoxaban), men ved INR > 1.5 rett før ny tablett (trough-verdi) og samtidig høy APTT bør overdosering/akkumulering mistenkes.

PT-INR (målt med Owrens metode, som vi bruker) er ikke følsom for mangel/dysfunksjon på faktor I (fibrinogen) og faktor V. Dette må man være oppmerksom på ved utredning av blødningstilstander der algoritmer som inkluderer protrombintid (PT) med Quick metode (følsom for mangel på faktor I og V) blir brukt.

Feilkilder: Feil ved prøvetaking og håndtering av prøven. Ved forsendelse som citratblod: Frysing under prøvetransporten (forsendelse om vinteren). INR-reagensene som benyttes i dag er oftest tilsatt heparinnøytraliserende midler, noe som fører til at heparin har lite påvirkning på PT-INR resultatet. Men ved (svært) høye konsentrasjoner av heparin (overdosering ved behandling eller prøvetaking fra kateter som inneholder heparin) kan INR bli falskt forhøyet.

Metode

Owrens metode
Clot-deteksjon.

Analyseinstrument: STA-R Evolution (Stago) (Levanger) og Sta Compact Max (Stago) (Namsos).

 

Metoden er akkreditert.

 

Norsk laboratoriekode

Kode

Norsk bruksnavn

NPU01685

P-INR