PT-INR (Protrombintid) (Plasma) v. 2.0

Indikasjoner

Kontroll av antikoagulasjonsbehandling med vitamin K-antagonister (kun warfarin brukes i Norge). Diagnostikk og monitorering av nedsatt leverfunksjon (syntesesvikt), ved spørsmål om forbrukskoagulopati (disseminert intravaskulær koagulasjon (DIC)) og ved utredning av blødningstilstander. Ved utredning av blødningstilstander vil bruk av PT-INR (Owren metode) kun være følsom for mangel/dysfunksjon på faktor II (trombin), VII og X, mens bruk av protrombintid (Quick metode) i tillegg vil være følsom for mangel/dysfunskjon på faktor V og I (fibrinogen).

Prøvetaking

3 ml citrat-blod (Natrium-Citrat). Citratblodet sendes usentrifugert til laboratoriet, vi analyserer i plasmaet. Unngå hemolyse!

Holdbarhet 48 t, oppbevares i romtemperatur.

Forventet svartid

Analysen utføres daglig.
Dersom det er behov for raskt prøvesvar må analysen rekvireres som "haster".

Referanseområde

Normalområde:      

Levanger

Namsos

0,9 – 1,2

0,8 – 1,2

 

Terapeutisk område

 

Venøs antikoagulasjon:

2,0 - 3,0

Arteriell antikoagulasjon:

2,5 - 3,5

 

Ovennevnte områder er veiledende. Hos pasient med mekanisk hjerteklaff er det legespesialist som er kjent med de ulike klaffetypene som vurderer hvilket terapeutisk område som er tilstrekkelig for å kunne unngå trombotisering.

Analytisk og biologisk variasjon

 

Levanger

Namsos

Nivå INR

1,0

1,0

CV analytisk

1,5 %

2,3 %

CV biologisk

4,0 %

4,0 %

CV total

4,3 %

4,6 %

Kritisk differanse

Levanger: 12,0 %
Namsos: 12,9 %

Tolking

Høye verdier
sees ved behandling med vitamin K antagonister (warfarin), nedsatt leverfunksjon, vitamin K-mangel (malabsorbsjon, parenteral ernæring, langvarig antibiotikabehandling), forbrukskoagulopati (DIC), inntak av stoffer med vitamin K-antagonisteffekt (rottegift) og ved mangel/dysfunksjon på koagulasjonsfaktor II, VII eller X (arvelig eller ervervet). PT-INR (Owren metode) er ikke følsom for mangel/dysfunksjon på faktor I (fibrinogen) og faktor V. Dette må man være oppmerksom på ved utredning av blødningstilstander der algoritmer som inkluderer protrombintid (PT) med Quick metode (følsom for mangel på faktor I og V) er å foretrekke. PT-INR metodene som benyttes i norske laboratorier (Owren metoder) er lite følsomme for å fange opp behandling med direkte perorale antikoagulasjonsmidler (dabigatran, rivaroxaban, apixaban og edoxaban), men ved INR > 1.5 rett før ny tablett (trough-verdi) og samtidig høy APTT bør overdosering/akkumulering av legemidlet mistenkes.

 

 

Feilkilder

Feil ved prøvetaking og håndtering av prøven.
Ved forsendelse som citratblod: Frysing under prøvetransporten (forsendelse om vinteren).
INR reagensene som benyttes i dag er oftest tilsatt heparinnøytraliserende midler, noe som fører til at heparin har lite påvirkning på PT-INR resultatet. Men ved (svært) høye konsentrasjoner av heparin (overdosering ved behandling eller prøvetaking fra kateter som inneholder heparin) kan INR bli falsk for høy.
Obs! Ved bruk av pasientnære metoder for PT-INR måling kan tilstedeværelse av anti-fosfolipidantistoffer f.eks ved antifosfolipidsyndrom interferere i målemetoden og gi falsk høye PT-INR verdier. (Dette gjelder kapillær prøvetaking og analysering på CoaguChek ved Sykehuset Levanger) Sykehusmetode bør benyttes.

 


Metode

Owrens metode
Clot-deteksjon.

Analyseinstrument:
Sysmex CS-2500 (Produsent: Sysmex, leverandør: Siemens) (Levanger)
Sta Compact Max (Produsent og leverandør: Stago) (Namsos).

 

Metoden er akkreditert.

 

Norsk laboratoriekode

Kode

Norsk bruksnavn

NPU01685

P-INR