ALM-; Ringerutiner for Medisinsk biokjemi og Blodbank v. 2.6

Ringerutiner Medisinsk biokjemi

Analyse

Under

Over

Enhet

Kommentar

b-Hemoglobin

8,0

 

g/dL

Gjelder:

For absolutt alle pasientkategorier

b-Leukocytter (LPK)    

2,0

 

109/L

 

b-Neutrofile

1,0

 

109/L

 

b-Trombocytter (TPK)

50

 

109/L

 

b-PT-INR

 

4,8

INR

 

s-Glucose

2.0

20,0

mmol/L

 

s-Natrium

120

160

mmol/L

 

s-Kalium

3,0

6,0

mmol/L

 

s-Kalsium

2,00

3,00

mmol/L

 

s-Ion-Kalsium

0,85

1,55

mmol/L

 

s-Kreatinin

 

500

μmol/L

Unntatt: NA: DIALYS
LE: MBDIA, DMSDIL, MED DIA

s-Troponin I

 

20 (Kvinner)

40 (Menn)

ng/ L

Gjelder:
Primærhelsetjenesten.

Gi også ut svar på Kreat/GFR.
Etterrekvirer ved behov.

s-Amylase

 

250

U/L

 

s-Bilirubin

 

300

μmol/L

Gjelder:
Barn < 3 mnd og rekvirent:
NA: BARSEL, FØDED5 og PEDP01
LE: FØDS02, BARNS01, BARNS04 og BARNP01

s-S-100

 

0,10

ug/L

 

s-Digoksin

 

2,6

nmol/L

 

s-Etanol

Alle svar

mmol/L

Gjelder bare

Barn < 5 år

s-Karbamazepin

 

60

μmol/L

 

s-Litium

 

1,5

mmol/L

 

s-Paracetamol

 

500

μmol/L

 

s-Salisylat

 

4

mmol/L

 Unntatt: For barn under 12 år > 3,5

s-Valproat

 

900

μmol/L

 

spv-Leukocytter (LPK)

 

5,0

106/L

 

spv-Utseende

 

 

 

Synlig gulfarge

Ringerutiner Blodbank

Undersøkelse

Resultat

Kommentar

s- AS.SCREENING

Pos

Gjelder inneliggende:

Pasienter i forbindelse med operasjon.

Ukjent positivt resultat fra før

b- DIR.COOMBS # (DAT)

Pos

Gjelder inneliggende:

Navleveneblod

s-As.TITRERING #

>2 titerstigning

Gjelder svangerskapsprøver:

Antistoff titer steget mer enn to titertrinn fra forrige kontroll

Generelt om ringerutiner
Det er den som utfører analysen som er ansvarlig for at svar blir ringt ut i følge ringegrenser. Koordineres med kontor på dagtid hverdager.


Kontorekspedisjonene ringer ut prøvesvar fra ringelister på dagtid.

Se prosedyrene.:

Namsos ALM-MB-N-kontor; Arbeidsoppgaver for kontor (Ikke tilgjengelig)

Levanger ALM-L; Ekspedisjonen ved ALM-L, arbeidsoppgaver (Ikke tilgjengelig)

ALM-IKT; Uttak av ringeliste (Ikke tilgjengelig)

 

Når vi har ringt ut et svar legges analysekommentar inn i NSL.

Kategori: «SVAR», analysekommentarkode «RINGT»:

Prøvesvar er ringt til: #REKVIRENT#, #FULLTNAVN#.

Se ALM-IKT; Svarrapportering, PAS-Lab NSL (Ikke tilgjengelig)

 

På kveld og i helg tas ringelister ut av vaktpersonalet.

Vaktene ringer prøvesvar til rekvirent i følge ringegrenser. For tilsendte prøver kontaktes legevaktsentral på tlf 116 117 (nasjonalt nummer) hvis legekontoret er stengt. Informer også om tidligere svarstatus. Legevaktsentralene formidler da svaret videre.

Medisinsk faglige spørsmål

Innenfor fagområdet medisinsk biokjemi kontaktes Arne Åsberg på tlf 99 62 98 19 eller lab.vakttelefon (St.Olav) 72 57 31 81.

Vakthavende lege på Blodbank nås på tlf 46 80 62 25.