v. 1.0 ALM-MB; Vurdering av Utstryk (Ikke blodutstryk)