ALM-MB; Vurdering av Utstryk (Ikke blodutstryk) v. 1.0