Glukose, stiks/strimmeltest (urin) v. 1.5

Indikasjoner

 

Screening for svangerskapsdiabetes. Evt kontroll av diabetes mellitus.

For utredning av diabetes mellitus, se HbA1c, glukose og/eller glukosebelastning.

Prøvetaking

 

10 mL nylatt og godt blandet urin. Prøvebeholder skal være ren (uten rengjøringsmidler) og ikke inneholde borsyre eller andre konserveringsmidler.

Prøven bør analyseres innen 2 timer, hvis ikke skal den oppbevares i kjøleskap. Prøve oppbevart i kjøleskap bør analyseres innen 4 timer etter vannlating. Blandes før analysering.

Urinen skal ha romtemperatur ved analysering.

Forventet svartid

Analysen utføres daglig.

Dersom det er behov for raskt prøvesvar må analysen rekvireres som "haster".

Referanseområde

Negativ

Tolking

Positiv test sees ved u-glukose over ca. 2 mmol/L, avhengig av hvilken strimmeltype som brukes. Prerenal glukosuri skyldes økt p-glukose og sees ved diabetes mellitus. Ved andre tilstander med hyperglykemi, som Cushings syndrom, feokromocytom, akromegali og hypertyreose, sees bare lett og forbigående glukosuri. Renal glukosuri skyldes medfødt eller ervervet skade av nyretubuli eller økt glomerulær filtrasjonshastighet.

Feilkilde: Askorbinsyre i urinen, som tradisjonelt har redusert urinstrimlers følsomhet for glukose, har trolig ingen betydning ved u-glukose over ca. 5,5 mmol/L.

Metode

Semikvantitativ metode. Glukose i prøven blir oksydert til glukonsyre og hydrogenperoksid ved hjelp av enzymet glukoseoksidase. Det dannede hydrogenperoksid oksiderer et kromogen ved hjelp av enzymet peroksidase, testfeltet endrer farge fra gul til grønn. Reaksjonen avleses med refleksjonsfotometri ved 555 nm. Påvirkes ikke av tilstedeværelse av ketonstoffer.

Analyseinstrument: Cobas u 411. Teststrimmel: Combur 10 Test M.

Metoden er ikke akkreditert.

Norsk laboratoriekode

Kode

Norsk bruksnavn

NPU04207

U-Glukose (semikvantitativt)