Glukose, stiks/strimmeltest (urin) v. 1.3

Indikasjoner

Diagnostikk og kontroll av diabetes mellitus.

Prøvetaking

Gjøres rutinemessig ved stiksundersøkelse/strimmeltest i urin.

10 mL nylatt og godt blandet urin. Prøvebeholder skal være ren (uten rengjøringsmidler) og ikke inneholde borsyre eller andre konserveringsmidler.

Prøven bør analyseres innen 2 timer, hvis ikke skal den oppbevares i kjøleskap. Prøve oppbevart i kjøleskap bør analyseres innen 4 timer etter vannlating. Blandes før analysering.

Urinen skal ha romtemperatur ved analysering.

Forventet svartid

Analysen utføres daglig.

Dersom det er behov for raskt prøvesvar må analysen rekvireres som "haster".

Referanseområde

Negativ (< 1,7 mmol/L).

Tolking

Positiv test sees hvis u-glukose er minst 1,7-2,2 mmol/L og tyder på hyperglykemi. Nyreterskelen for glukose ligger omkring 10 mmol/L, dvs. at p-glukose må være minst 10 mmol/L for at u-glukose skal bli patologisk og gi positivt utslag på stiks. Positiv test kan også sees ved såkalt renal glukosuri (uten hyperglykemi), forårsaket av defekter i nyretubuli (medfødt eller ervervet) eller av økt glomerulær filtrasjonshastighet (f.eks. hos noen gravide).
Feilkilde: Askorbinsyre i urinen, som tradisjonelt har redusert urinstrimlers følsomhet for glukose, har trolig ingen betydning ved u-glukose over ca. 5,5 mmol/L.

Metode

Semikvantitativ metode. Glukose i prøven blir oksydert til glukonsyre og hydrogenperoksid ved hjelp av enzymet glukoseoksidase. Det dannede hydrogenperoksid oksiderer et kromogen ved hjelp av enzymet peroksidase, testfeltet endrer farge fra gul til grønn. Reaksjonen avleses med refleksjonsfotometri ved 555 nm. Påvirkes ikke av tilstedeværelse av ketonstoffer.

Analyseinstrument: Cobas u 411. Teststrimmel: Combur 10 Test M.

Metoden er ikke akkreditert.

Norsk laboratoriekode

Kode

Norsk bruksnavn

NPU04207

U-Glukose stiks