Protein, total (serum/plasma/væsker) v. 2.2

Indikasjoner

Ingen spesifikke. Kan være til en viss hjelp i vurdering av hydreringsgrad og ernæringstilstand og ved endringer i høykonsentrert monoklonal komponent (myelomatose, makroglobulinemi). Hjelpevariabel ved s-proteinelektroforese.

Prøvetaking

0.5 ml serum/heparinplasma.

Forventet svartid

Analysen utføres daglig.

Dersom det er behov for raskt prøvesvar må analysen rekvireres som "haster".

Referanseområde

0-1 år: 48 - 73 g/L

1-6 år: 61 - 74 g/L

6-9 år: 65 - 77 g/L

9-18 år: 68 - 80 g/L

≥ 18 år: 62 - 78 g/L

Analytisk og biologisk variasjon

Nivå :                53 g/L

CV analytisk:     1,0 %

CV biologisk:     2,6 %

CV total:            2,8 %

Kritisk differanse

7,8 %

Tolking

Høye verdier sees ved dehydrering, visse autoimmune sykdommer og kroniske infeksjoner og i enkelte tilfeller av paraproteinemi.

Lave verdier kan sees ved overhydrering, uttalt malnutrisjon, malabsorpsjon, ved massiv proteinuri, proteintapende tarmlidelser, brannskader, levercellesvikt, hypogammaglobulinemi og light chain disease varianten av myelomatose.

Feilkilder: Dextraner, røntgenkontrastmidler og diverse medikamenter kan gi falskt for høye verdier.

Metode

Biuret

Analyseinstrument: Abbott Alinity ci

Metoden er akkreditert

Norsk laboratoriekode

Kode

Norsk bruksnavn

NPU03278

P-Protein

NPU10131

Us-Protein

NPU08670

Plv-Protein