Protein, total (serum/plasma/væsker) v. 2.0

Indikasjoner

Ingen spesifikke. Kan være til en viss hjelp i vurdering av hydreringsgrad og ernæringstilstand og ved endringer i høykonsentrert monoklonal komponent (myelomatose, makroglobulinemi). Hjelpevariabel ved s-proteinelektroforese.

Prøvetaking

0.5 ml serum/heparinplasma.

Forventet svartid

Analysen utføres daglig.

Dersom det er behov for raskt prøvesvar må analysen rekvireres som "haster".

Referanseområde

0 – 1 måned:        46 – 70 g/L

1 – 7 måneder:     48 – 70 g/L

7 måneder – 5 år: 60 – 78 g/L

5 – 18 år:              60 – 80 g/L

Ø  18 år::             62 - 78 g/L

Analytisk og biologisk variasjon

Nivå :                53 g/L

CV analytisk:     0,97 %

CV biologisk:     2,60 %

CV total:            2,78 %

Kritisk differanse

7,77 %

Tolking

Høye verdier sees ved dehydrering, visse autoimmune sykdommer og kroniske infeksjoner og i enkelte tilfeller av paraproteinemi.

Lave verdier kan sees ved overhydrering, uttalt malnutrisjon, malabsorpsjon, ved massiv proteinuri, proteintapende tarmlidelser, brannskader, levercellesvikt, hypogammaglobulinemi og light chain disease varianten av myelomatose.

Feilkilder: Dextraner, røntgenkontrastmidler og diverse medikamenter kan gi falskt for høye verdier.

Metode

Biuret

Analyseinstrument: Abbott Alinity ci

Metoden er akkreditert

Norsk laboratoriekode

Kode

Norsk bruksnavn

NPU03278

P-Protein

NPU10131

Us-Protein

NPU08670

Plv-Protein