CK (Kreatinin Kinase) (serum/plasma/væsker) v. 2.3

Indikasjoner

Utredning av og monitorering av muskelsykdommer og -skader. Vurdering av behandlingsindikasjon ved rhabdomyolyse. Ved mistanke om akutt myokardskade bør undersøkelsen erstattes av troponin I.

Prøvetaking

0.5 ml serum/heparinplasma.

Forventet svartid

Analysen utføres daglig.

Dersom det er behov for raskt prøvesvar må analysen rekvireres som "haster".

Referanseområde

Barn

0-13 år: 68-293 U/L

Jenter 13-18 år:48-200 U/L

Gutter 13-18 år: 80-354 U/L

Voksne

Kvinner ≥ 18 år: 35-210 U/L

Menn 18-50 år: 50-400 U/L

Menn 50 år: 40-280 U/L

Analytisk og biologisk variasjon

Nivå :              110 U/L

CV analytisk:     1,4 %

CV biologisk:     15,0 %

CV total:            15,1 %

Kritisk differanse

42 %

Tolking

Kun høye verdier har klinisk betydning:

Verdier opp til 100 ganger øvre referansegrense kan sees i tidlige stadier av Duchennes muskeldystrofi, ved utbredt muskelskade, for eksempel ved rhabdomyolyse og ved Reyes syndrom.

Moderat høye verdier, 4-8 ganger øvre referansegrense, kan forekomme ved Duchennes muskeldystrofi i sene stadier, ved aktive myositter og muskelnekroser av mer begrenset omfang, etter kirurgiske inngrep, uvant og/eller kraftig muskelbruk, intramuskulær injeksjon, operasjon og annen muskelskade de siste 3 døgn før prøvetaking, grand mal-anfall og apopleksi.

Lett forhøyet verdi, 1,5-3 ganger øvre referansegrense, kan sees ved hypotyreose, ved myopatier i inaktivt stadium, ved progredierende spinal muskelatrofi og hos en del bærere av anlegget for Duchennes muskeldystrofi. Typisk er s-CK normal ved nevrogene muskelsykdommer.

Metode

NAC (N-acetyl-L-cystein)

Analyseinstrument: Abbott Alinity ci

Metoden er akkreditert

Norsk laboratoriekode

Kode

Norsk bruksnavn

NPU19656

P-CK

NPU19971

Us-CK