Oksygen (pO2, sO2/oksygenmetning) (blod) v. 1.2

Indikasjoner

Vurdering av oksygentransporten fra atmosfærisk luft til mitokondriene ved tilstander som lungesykdom, sirkulasjonsforstyrrelser, kunstig ventilasjon, gassforgiftning, oksygenbehandling.

Prøvetaking

Arterielt blod: Minimum 0,7 ml blod tas i heparinisert sprøyte, anaerobe betingelser

Analyseres helst innen 10 minutter. Dersom dette ikke er mulig kan prøven oppbevares i romtemperatur i maks. 30 minutter.

Forventet svartid

Analysen utføres daglig.

Dersom det er behov for raskt prøvesvar må analysen rekvireres som "haster".

Referanseområde

pO2:

Ved fødsel:

1,1-3,2 kPa

5-10 minutter:

4,4-10,0 kPa

30 minutter:

4,1-11,3 kPa

1 time:

7,3-10,6 kPa

1 døgn:

7,2-12,6 kPa

2 døgn-18år:

11,0-14.4 kPa

 

 

18-60 år:

11,0-14.4 kPa

61-70 år:

>10,6 kPa

71-80 år:

>9,3 kPa

81-90 år:

>8,0 kPa

>90 år:

>6,7 kPa

 

sO2/oksygenmetning:

Arterieblod, voksne: 95 – 99 % (eldre har lavere verdier)

Analytisk og biologisk variasjon pO2

 

Levanger:

Namsos:

Nivå:

ca 14 kPa

ca 14 kPa

CV analytisk:

1,3 %

1,5 %

CV biologisk:

Ikke tilgjengelig

Ikke tilgjengelig

CV total:

Ikke tilgjengelig

Ikke tilgjengelig

Analytisk og biologisk variasjon sO2/oksygenmetning

 

Levanger:

Namsos:

Nivå:

97 %

 

CV analytisk:

1,1%

Ikke beregnet

CV biologisk:

Ikke tilgjengelig

Ikke tilgjengelig

CV total:

Ikke tilgjengelig

Ikke tilgjengelig

Kritisk differanse

Ikke tilgjengelig

Tolkning

pO2 uttrykker mengden av oksygen løst i plasmadelen av blodet, dvs. partialtrykket av oksygen i plasma. pO2 influeres av flere faktorer: Oksygeninnholdet i innåndingsluften, diffusjonen av oksygen fra alveolene til kapillærblodet, grad av shunting (dvs. den andel av hjertets minuttvolum som ikke oksygeneres ved passasje gjennom lungene).
Høye verdier: Kunstig oksygentilførsel, det tar 15–20 min fra man slår av oksygentilførselen til pO2 faller til den verdien pasienten har ved inhalasjon av romluft. Tilblanding av luft i blodgassprøyta.
Lave verdier: Lungesykdom, akutt og kronisk. Oksygenfattig innåndingsluft. Feil prøvemateriale (venøst i stedet for arterielt blod).

 

sO2, oksygenmetning, oppgis i prosent og er et uttrykk for hvor stor andel av hemoglobinet tilgjengelig for oksygentransport som faktisk binder oksygen: (oksyhemoglobin / hemoglobin tilgjengelig for oksygentransport (oksyhemoglobin + deoksy¬hemoglobin)) × 100 %. Hos friske som puster luft ved havets overflate er hemoglobinet 96–98 % mettet med oksygen (arterielt blod). Det er altså kun en liten del av hemoglobinet som har ledig oksygentransportkapasitet. Dette betyr at selv om man øker oksygeninnholdet i inspirasjonsluften i betydelig grad, og dermed også øker pO2, vil dette ha kun liten effekt på sO2.
Lave verdier: Lungesykdom. Uttalt shunting. Oksygenfattig innåndingsluft. Feil prøvemateriale (venøst i stedet for arterielt blod).

Metode

Målemetoden for pO2 er amperometri.

Analyseinstrument:   Radiometer ABL 800/90 Blodgass Analyzer (Levanger)/

Simens RAPIDPoint 500 (Namsos).

Metodene er ikke akkreditert.

Norsk laboratoriekode

Kode

Norsk bruksnavn

NPU08977

P(aB)-pO2

NPU03011

aB-O2-metning