Jernfarging av margutstryk (Marg) v. 1.7

Indikasjoner

Vurdering av jerndepotene i beinmargen.

Prøvetaking

Aspirasjon av marg fra sternum eller crista, utføres av lege. Beinmarg strykes ut på objektglass og leveres laboratoriet sammen med henvisning.

Forventet svartid

     Utstryk blir vurdert fortløpende når hematolog er tilgjengelig.

Tolking

Margutstryk bedømmes og kommenteres individuelt.

Metode

Manuell farging.

 

Metoden er ikke akkreditert.