Stiksundersøkelse/Strimmeltest (urin) v. 1.6

Indikasjoner

Rutinetest for sykdommer i nyrer og urinveier.

Prøvetaking

10 mL nylatt og godt blandet urin, fortrinnsvis midtstrømsprøve og morgenurin. Prøvebeholder skal være ren (uten rengjøringsmidler) og ikke inneholde borsyre eller andre konserveringsmidler.

Prøven bør analyseres innen 2 timer, hvis ikke skal den oppbevares i kjøleskap. Prøve oppbevart i kjøleskap bør analyseres innen 4 timer etter vannlating.

Ved stiksundersøkelse/strimmeltest i urin gjøres rutinemessig undersøkelse av: pH, Leukocytter, Nitritt,  Protein, Glukose, Ketoner og Erytrocytter. Analysene Bilirubin og Urobilinogen finnes i utvidet pakke ved rekvirering. Prøver til bilirubin og urobilinogen bør lys-beskyttes.

Forventet svartid

Analysen utføres daglig.

Dersom det er behov for raskt prøvesvar må analysen rekvireres som "haster".

Referanseområde

Se de enkelte analysene.

Tolkning

Se de enkelte analysene.

Metode

Semikvantitative metoder, refleksjonsfotometri med avlesning ved forskjellige bølgelengder.

Analyseinstrument: Cobas u 411. Teststrimmel: Combur 10 Test M.

Metoden er ikke akkreditert.

Norsk laboratoriekode

Kode

Norsk bruksnavn

NPU14924

U-Strimmeltest