ALP (Alkaliske Fosfataser)(serum/plasma/væsker) v. 2.2

Indikasjoner

Utredning og kontroll av leversykdommer, særlig ved mistanke om kolestase.

Mistanke om skjelettsykdommer med økt osteoblastaktivitet.

Mistanke om familiær hypofosfatasi.

Prøvetaking

0.5 ml serum/heparinplasma

Forventet svartid

 Analysen utføres daglig.

Dersom det er behov for raskt prøvesvar må analysen rekvireres som "haster".

Referanseområde

Jenter og gutter

  0-15 dager:     90 - 273 U/L

  15 dager-1 år: 134 - 518 U/L

  1-10 år:       156 - 369 U/L

  10-13 år:      141 - 460 U/L

Jenter

  13-15 år:       62 - 280 U/L

  15-17 år:       54 - 128 U/L

  17-19 år:       48 -  95 U/L

Gutter

  13-15 år:      127 - 517 U/L

  15-17 år:       89 - 365 U/L

  17-19 år:       59 - 164 U/L

Voksne:           35 - 105 U/L

Referanseområde i svangerskapets 3. trimester kan settes til 30 - 250U/L (isoenzymet fra placenta kommer over i blod).

Analytisk og biologisk variasjon

Nivå :                100 U/L

CV analytisk:     2,6 %

CV biologisk:     5,3 %

CV total:            5,9 %

Kritisk differanse

16,6 %

Tolking

Svært høye verdier, over 3 ganger øvre referansegrense, sees ved intra- og særlig ved ekstra-hepatisk kolestase, osteitis deformans (Pagets disease of bone) og ved utbredte, osteoblastiske metastaser (for eksempel fra prostatacanser). Ekstrahepatisk kolestase gir ofte høyere verdier enn intrahepatisk. Flere tilfeller av forbigående betydelig hyperfosfatasemi er beskrevet hos små barn (<3 år). Årsaken er ukjent. Fenomenet kan vare i uker til måneder, men er ikke erkjent sykdomstegn i seg selv.

Verdier opp til 3 ganger øvre referansegrense forekommer ved osteogent sarkom, renal osteodystrofi, primær hyperparatyreoidisme, rakitt og osteomalaci, frakturer under tilheling, alle slags leversykdom som romoppfyllende prosesser i lever, viral og kronisk hepatitt og infiltrerende sykdom i leveren; ved inflammatorisk tarmsykdom, hjertesvikt og enkelte canserformer som produserer alkaliske fosfataser.

Hvis årsaken til høy s-alkaliske fosfataser er uklar, er det nyttig å vurdere s-GT, som oftest er høy hvis det dreier seg om leverlidelse, men normal ved sykdommer i skjelettet. Isoenzymbestemmelse har vi sjelden nytte av; men det kan være nyttig hvis økt s-ALP er eneste unormale funn hos en tilsynelatende frisk person eller hvis økningen er høyere enn ventet ut fra klinisk situasjon. Konstant høy s-alkaliske fosfataser uten påvisbar sykdom i lever, skjelett eller tarm kan skyldes sirkulerende komplekser av alkaliske fosfataser og immunglobulin.

Lave verdier er et typisk funn hos pasienter med familiær hypofosfatasi (en sjelden, metabolisk defekt med hemmet mineralisering av bein, dvergvekst og prematur felling av melketenner), men kan også sees ved andre former for vekstretardasjon, er sett hos pasienter med underernæring, sink- og magnesiummangel, hos postmenopausale kvinner som får østrogenbehandling for osteoporose, hos pasienter med vitamin B12-mangel, hos pasienter med Wilsons sykdom og hos noen få pasienter med hypotyreose.

Feilkilder: Langvarig bruk av venøs stase i forbindelse med prøvetaking kan øke s-alkaliske fosfataser med opp til 50 U/L. Nivået kan øke opptil 6 % hvis prøven oppbevares 96 timer i romtemperatur.

Metode

Para-nitrofenylfosfat.

Analyseinstrument: Abbott Alinity ci

Metoden er akkreditert

Norsk laboratoriekode

Kode

Norsk bruksnavn

NPU27783

P-ALP

NPU27784

Us-ALP