Fosfat (døgnurin)
Fosfat (døgnurin) v. 2.0

Indikasjoner

Utredning av hypofosfatemi, hvis årsaken ikke er åpenbar ut fra kliniske opplysninger.

Prøvetaking

5 mL av en prøve godt blandet døgnurin samlet på saltsyre. Oppgi døgndiurese!

Forventet svartid

Analysen utføres daglig.

Referanseområde

Voksne:

30-80 mmol/døgn

Analytisk og biologisk variasjon

Nivå :               6,88 mmol/L

CV analytisk:     2,01 %

CV biologisk:     18 %

CV total:            18,11 %

Kritisk differanse

50,71 %

Tolking

Ved hypofosfatemi som ikke skyldes fosfattap via nyrene, men redistribusjon eller redusert absorpsjon fra tarm, kan vi regne med at fosfatutskillelsen er mindre enn 3,2 mmol/døgn . Hypofosfatemi som skyldes økt fosfattap via nyrene kan sees ved Fanconi-syndrom, i enkelte tilfeller av renal tubulær acidose, ved familiær hypofosfatemi og ved hyperparatyreoidisme.

Metode

Fosfomolybdat

Analyseinstrument: Abbott Alinity ci

Metoden er akkreditert

Norsk laboratoriekode

Kode

Norsk bruksnavn

NPU03955

U-Fosfat (uorg)

NPU03095

U-Fosfat pr. døgn