CEA (Carcinoembryonalt antigen) (Serum) v. 2.2

Indikasjoner

Preoperativt ved kolorektalkreft, hvor høye verdier indikerer spredning. Postoperativ oppfølging i inntil 4 år. Analysen benyttes også i noen tilfeller til etterkontroll av lungekreft og metastaserende brystkreft.

Prøvetaking (materiale)

1 ml serum.
Holdbarhet: 7 døgn i kjøleskap, (serum adskilt fra gelseparator).

Forventet svartid

Analysen utføres alle ukedager.

Referanseområde

CEA < 5 µg/L

Analytisk og biologisk variasjon

Nivå: 4,0 ng/ml
CV analytisk: 6,1 %
CV biologisk: 17,9 %
CV total: 18,9 %

Kritisk differanse:

53 %

Tolking

Høye verdier sees ved maligne svulster i gastrointestinaltraktus, særlig i tykktarmen og i rectum, men også ved kreft i magesekk og bukspyttkjertel. Ved lungekreft, metastaserende bryst, ovarialkreft, samt ved medullære tyreoideakarsinomer vil man kunne finne høye CEA-verdier. Testen er imidlertid ikke tumorspesifikk, da man også kan finne lett til moderat forhøyede verdier ved ikke-maligne tilstander som ulcerøs colitt, Crohns sykdom, divertikulose i colon, leverlidelser, lungeinfeksjoner og andre, samt hos røykere. Stigende CEA etter operativ behandling gir mistanke om gjenværende tumor, metastaser eller residiv. Med dagens presise analysemetoder kan også en økning til øvre del av referanseområdet være signifikant, og det kan være indisert å ta en kontrollprøve allerede etter 3-4 uker. Omkring 20 % av kolorektalkrefttilfellene gir ikke CEA-økning. Normale verdier utelukker derfor ikke malignitet.

Metode

CMIA-teknologi (immunokjemisk kjemiluminescensmikropartikkelanalyse) med fleksible    analyseprotokoller kalt Chemiflex. Analyseinstrument:

 

Analyseinstrument: Abbott Alinity ci.

Metoden er akkreditert.

Norsk laboratoriekode

Kode                Norsk bruksnavn

NPU19719        P-CEA