Fosfat (serum/plasma/væsker)
Fosfat (serum/plasma/væsker) v. 2.2

Indikasjoner

Mistanke om forstyrrelser i fosfatstoffskiftet, som for eksempel nyresvikt, tumorlysesyndrom, rhabdomyolyse, paratyreoideasykdommer, vitamin D-mangel, behandling av diabetisk ketoacidose, alkoholisme, store brannskader, parenteral ernæring, ernæring etter langvarig faste, kronisk respiratorisk alkalose, malabsorpsjon, kronisk diare, uforklarte trøtthetstilstander.

Prøvetaking

0.5 ml serum/heparinplasma.

Forventet svartid

Analysen utføres daglig.

Dersom det er behov for raskt prøvesvar må analysen rekvireres som "haster".

Referanseområde

Kvinner

0-1 år: 1,36 - 2,49 mmol/L

1-5 år: 1,42 - 1,99 mmol/L

5-13 år: 1,29 - 1,84 mmol/L

13-16 år: 1,05 - 1,68 mmol/L

16-18 år: 0,87 - 1,57 mmol/L

18 år, serum: 0,85 - 1,50 mmol/L

18 år, plasma: 0,76 - 1,41 mmol/L

Menn

0-1 år: 1,36 - 2,49 mmol/L

1-5 år: 1,42 - 1,99 mmol/L

5-13 år: 1,29 - 1,84 mmol/L

13-16 år: 1,05 - 1,82 mmol/L

16-18 år: 0,87 - 1,57 mmol/L

18-48 år, serum: 0,75 - 1,65 mmol/L

18-48 år, plasma: 0,71 - 1,53 mmol/L

48 år, serum: 0,75 - 1,35 mmol/L

48 år, plasma: 0,71 - 1,23 mmol/L

Analytisk og biologisk variasjon

Nivå :                1,4 mol/L

CV analytisk:     1,2 %

CV biologisk:     8,2 %

CV total:            8,3 %

Kritisk differanse

23 %

Tolking

Den vanligste årsak til høye verdier er nyresvikt hvor P-fosfat kan stige opp til 6-7 mmol/L ved uttalt uremi; andre årsaker er tumorlysesyndromet, rhabdomyolyse, hemolyse, acidose, hypoparatyreoidisme, akromegali og vitamin D-forgiftning.

Lave verdier kan forekomme etter behandling av diabetisk ketoacidose, ved alkoholisme, store brannskader, under parenteral ernæring med utilstrekkelig fosfatinnhold, under ernæring etter langvarig faste, og ved alvorlig, kronisk respiratorisk alkalose. Hypofosfatemi kan også sees ved hyperparatyreoidisme, vitamin D-mangel, malabsorpsjon pga. fosfatbindende antacida, kronisk diare, diverse tubulære defekter (for eksempel Fanconi-syndrom), renal tubulær acidose og familiær hypofosfatemi.

Feilkilder: Hemolyse in vitro gir falskt for høy konsentrasjon.

Metode

Fosfomolybdat

Analyseinstrument: Abbott Alinity ci

Metoden er akkreditert

Norsk laboratoriekode

Kode

Norsk bruksnavn

NPU03096

P-Fosfat (uorg)

NOR25615

S-Fosfat

NPU10125

Us-Fosfat (uorg)

NPU18375

Dv-Fosfat