NT-proBNP (serum/plasma)
NT-proBNP (serum/plasma) v. 1.4

Indikasjoner

Diagnostikk og screening ved mistanke om hjertesvikt. Oppfølging og prognose hos pasienter med påvist hjertesvikt

Prøvetaking

Serum og plasma
Holdbar: 3 dager i romtemperatur.
6 dager i kjøleskap

Forventet svartid

Analysen utføres daglig.
Dersom det er behov for raskt prøvesvar må analysen rekvireres som "haster".

Referanseområde

Referanseverdiene gjelder for voksne, over 18 år.

Kvinner

  18-44 år <130 ng/L

  45-54 år <249ng/L

  55-64 år <287 ng/L

  65-74 år <301 ng/L

  >74 år   <738 ng/L

Menn

 18-44 år  <86 ng/L

  45-54 år <121 ng/L

  55-64 år <210 ng/L

  65-74 år <376 ng/L

  >74 år   <486 ng/L

 

Nyfødte har normalt betydelig høyere verdier enn større barn og voksne. Etter fødselen sees et markert fall i s-NT-proBNP de første 1-2 uker, og deretter et mer langsomt fall gjennom barnealderen.

Hvis man bruker 95-persentilen som øvre referansegrense, kan man betrakte følgende verdier som forhøyet: Over 12000 ng/L de første 2 levedager, over 6000 ng/L fra dag 3 til 11, over 650 ng/L fra 1 måned til 1 år, over 400 ng/L fra 1 til 2 år, over 300 ng/L fra 2 til 6 år, og over 160 ng/L fra 6 til 18 år (Pediatr Cardiol 2009;30:3-8)

Analytisk og biologisk variasjon

Ikke tilgjengelig

Tolking

Høye verdier av NT-proBNP tyder på intrakardial trykkøkning. Den vanligste årsaken til dette er hjertesvikt på bakgrunn av koronarsykdom, evt. kardiomyopati. Andre årsaker til økt intrakardialt trykk som klaffefeil, atrieflimmer eller hypervolemi, lungeemboli med mer vil også gi økning i NT-proBNP.

Ved nyresvikt finner man økning i NT-proBNP grunnet nedsatt renal utskillelse og / eller renalt betinget hypervolemi. Ekstremt høye NT-proBNP-verdier ved nyresvikt vil imidlertid i de aller fleste tilfeller også være uttrykk for hjertesvikt.

Hjertesviktterapi påvirker NT-proBNP-verdier. Diuretika, ACE-hemmere og angiotensin II-reseptorantagonister fører til reduksjon av proBNP. Beta-blokker-behandling gir moderat økning av verdiene

Metode

Metoden er elektrokjemilumeniscensimmunoassay (ECLIA).

Analyseinstrument: Cobas e411

Metoden er ikke akkreditert.

Norsk laboratoriekode

Kode                Norsk bruksnavn
NPU21571        p-NT proBNP