Glukose (blod)
Glukose (blod) v. 1.3

Indikasjoner

Mistanke om hypo- og hyperglykemi.
Diagnostikk og kontroll av diabetes mellitus.

Prøvetaking

Kapillært blod benyttes.
Kan også benytte venøst og arterielt fullblod tatt på antikoagulans (EDTA, Li- og natriumheparin).

Arterielle prøver (sprøyter); Analyseres helst innen 10-15 minutter. Dersom dette ikke er mulig kan prøven oppbevares i romtemperatur i maks. 30 minutter.

Kapillære prøver; Analyseres helst innen 10-15 minutter. Dersom dette ikke er mulig kan prøven oppbevares på is/vann/kjøleskap i maks. 30 minutter.
For å minimere effekten av glykolysen bør prøven måles så raskt som mulig etter at den er tatt.

Forventet svartid

Analysen utføres daglig og kan bestilles som øyeblikkelig hjelp-analyse.

Referanseområde

Fastende kb-Glukose (plasma): 4,2 – 6,3 mmol/L

Analytisk og biologisk variasjon

ABL 800                                          Siemens RAPIDPoint 500
Nivå:                  5,8 mmol/L            Nivå:                5,6 mmol/L             
CV analytisk:     1,3 %                     CV analytisk:     1,7 %
CV biologisk:     4,5 %                    CV biologisk:     4,5 %
CV total:            4,7 %                     CV total:            4,8 %


AccuChek Performa/Nano

Nivå:                 2,4 mmol/L
CV analytisk:    1,9 %
CV biologisk:    4,5 %
CV total:           4,9 %

Kritisk differanse

ABL 800      Siemens RAPIDPoint 500         AccuChek Performa/Nano

 

13,1                         13,5                                                     13,7

Tolkning

Se Glukose (serum/plasma/væsker)

Metode

AccuChek Performa/Nano; Målemetoden  brukes for kvantitativ bestemmelse av glukose i fullblod.
ABL 800/Siemens RAPIDPoint 500; Målemetoden er amperometri.
Analyseinstrument: AccuChek Performa/Nano /Radiometer ABL800 Blodgass Analyzer/ Siemens RAPIDPoint 500

Metodene er ikke akkreditert.

 

 

Norsk laboratoriekode

Kode

Norsk bruksnavn

NPU21531                                P(vB)-Glukose

NPU21533                                P(aB)-Glukose

NPU22089                                P(kB)-Glukose

NPU02187                                B-Glukose