Glukose (blod)
Glukose (blod) v. 1.1

Indikasjoner

Kontroll av små barn/nyfødte 
Mistanke om hypo- og hyperglykemi.
Diagnostikk og kontroll av diabetes mellitus.

Prøvetaking

Kapillært blod benyttes.
Kan også benytte venøst og arterielt fullblod tatt på antikoagulans ( EDTA, Heparin ) eller på rør med glukosehemmere ( Natriumoxalat, Natriumfluorid ).

Arterielle prøver (sprøyter); Analyseres helst innen 10-15 minutter. Dersom dette ikke er mulig kan prøven oppbevares i romtemperatur i maks. 30 minutter.

Kapillære prøver; Analyseres helst innen 10-15 minutter. Dersom dette ikke er mulig kan prøven oppbevares på is/vann/kjøleskap i maks. 30 minutter.
For å minimere effekten av glykolysen bør prøven måles så raskt som mulig etter at den er tatt.

Forventet svartid

Analysen utføres daglig og kan bestilles som øyeblikkelig hjelp-analyse.

Referanseområde

Fastende kb-Glukose (plasma):  4,2 – 6,3 mmol/L

Analytisk og biologisk variasjon

ABL
Nivå:                  5,8 mmol/L
CV analytisk:     1,5 %
CV biologisk:     4,5 %
CV total:            4,8 %

HemoCue Glukose
Nivå:                 6,5 mmol/L
CV analytisk:    3,3 %
CV biologisk:    4,5 %
CV total:           5,6 %

Kritisk differanse

         ABL: 13,3 %

HemoCue: 15,5 %

 

Tolking

Se Glukose (serum/plasma/væsker)

Metode

HemoCue Glukose 201 DM; Målemetoden  brukes for kvantitativ bestemmelse av glukose i fullblod.
ABL; Målemetoden er amperiometri.
Analyseinstrument: HemoCue  Glukose 201 DM/Radiometer 700/800 Blodgass Analyzer

Metodene er ikke akkreditert.