Kateterspiss (Genererell bakteriologisk dyrkning) v. 1.3

Indikasjoner

Mistanke om infeksjon etter innlagt kateter.

Prøvetaking (materiale)/transport

Kateterspissen has på sterilt glass, f.eks «Urinrør uten tilsetning», se http://eqshnt/design/buffy/images/icon_document_local.gifPrøvetakingsveileder (MM) (Gyldig) .

Prøven må tas sterilt for å unngå kolonisering under prøvetaking. Prøven må ikke få anledning til å tørke ut, og bør ved lengre sendetid sendes på fysiologisk saltvann.

Forventet svartid

2 dager.

Noe lengre tid kan påberegnes alt etter eventuelle funn. I tillegg er svartiden avhengig av ankomsttid (Besvaring av prøver fra primærhelsetjenesten utføres ikke i helger).

Referanseområde

Ingen vekst av patogene bakterier (avhengig av klinisk betydning).

Tolking

Ved oppvekst, avhengig av mengde, besvares funnet med artsidentifikasjon og resistensbestemmelse.

Resistens/Behandling

Ved valg av antibiotikum bør resistensbestemmelse legges til grunn.

For øvrig henvises det til Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus.

Metode

Aerob dyrkning.

 

Metoden er akkreditert