PTH (Paratyreoideahormon) (serum) v. 2.2

Indikasjoner

Utredning av forstyrrelser i kalsiumstoffskiftet. Mistanke om sykdom i glandulae parathyreoideae. Differensialdiagnostisk ved hyper- og hypokalsemi. Kontroll av pasienter med kronisk nyresvikt.

Prøvetaking/transport

0,5 mL serum. Prøven tas på serumglass uten gel og pipetteres over på plastglass. Alternativt materiale er EDTA-plasma (ikke gel).

Prøven kan sendes til oss fra primærhelsetjenesten, men må da sendes frosset på is.Unntak kan være om prøven oppbevares i kjøleskap (holdbarhet 2 dager ved 2-8 0C) fram til forsendelse/henting og kommer raskt til Avdeling for laboratoriemedisin (f.eks. etter avtale for lokale legekontor i Levanger).

PTH bør vurderes i forhold til kalsiumkonsentrasjonen. Derfor tas i tillegg ett gelrør til bestemmelse av ionisert (fritt) kalsium (pH 7,4): Gelrøret fylles helt, sentrifugeres innen 1 time og sendes uåpnet.

Forventet svartid

Analysen utføres hverdager.

Referanseområde

Voksne:

2,3- 9,3 pmol/ L

Analytisk og biologisk variasjon

Nivå :                3 pmol/ L

CV analytisk:     3,4 %

CV biologisk:     15,7 %

CV total:            16,1 %

Kritisk differanse:

45 %

Tolking

Moderne målemetoder for intakt PTH diskriminerer godt mellom pasienter med primær hyperparatyreoidisme og pasienter med hyperkalsemi av andre årsaker. Måleresultatene må imidlertid alltid vurderes i forhold til kalsiumkonsentrasjonen i serum. Det skal derfor rekvireres analyse av kalsium (helst fritt kalsium) i samme blodprøve.

Høye verdier: Ved primær hyperparatyreoidisme finnes hyperkalsemi og forhøyede PTH-verdier, eller «normale PTH-verdier som er for høye i forhold til kalsiumnivået i serum. Også ved sekundære, samt ved den mer sjeldne tertiære hyperparatyreoidismen sees høye PTH-verdier. Hos pasienter med kronisk nyresvikt kan PTH-målinger være til nytte for å differensiere mellom osteomalasi, som har normalt eller lett/moderat forhøyet PTH, og osteitis fibrosa, som har kraftig forhøyet PTH. Ektopisk PTH-sekresjon er beskrevet, men er meget sjelden. PTH kan være forhøyet ved familiær hypokalsurisk hyperkalsemi og er alltid forhøyet i forhold til s-kalsium. Behandling med litium øker PTH-konsentrasjonen i serum.

Lave verdier: Ved hyperkalsemi i forbindelse med malign sykdom finner man PTH-verdier under eller i nedre del av referanseområdet. Også ved hypoparatyreoidisme påvises vanligvis lave PTH-verdier og hypokalsemi.

Feilkilder: Ved romtemperatur vil intakt PTH raskt spaltes i N-terminale og C-terminale fragmenter. PTH-prøver må derfor lagres ved -20 °C.

Metode

Kjemiluminescens/mikropartikkel-immunkjemisk analyse (CMIA)

Analyseinstrument: Abbott Alinity ci

Metoden er akkreditert

Norsk laboratoriekode

Kode

Norsk bruksnavn

NPU03028

P-PTH