HDL-Kolesterol (serum/plasma)
HDL-Kolesterol (serum/plasma) v. 2.2

Indikasjoner

Vurdering av risiko for arteriosklerotisk hjerte-karsykdom, spesielt hvis s-kolesterol er forhøyet eller pasienten av annen grunn har økt risiko for arteriosklerotisk sykdom.

Prøvetaking

0.5 ml serum/heparinplasma.

Forventet svartid

Analysen utføres daglig.

Dersom det er behov for raskt prøvesvar må analysen rekvireres som "haster".

Referanseområde

Voksne:

Kvinne: 1,0-2,7 mmol/L
Menn:   0,8-2,1 mmol/L

Analytisk og biologisk variasjon

Nivå :                1,0 mmol/L

CV analytisk:     2,53 %

CV biologisk:     5,70 %

CV total:            6,23 %

Kritisk differanse

17,46 %

Tolking

Ved vurdering av risiko for arteriosklerotisk hjerte-karsykdom må det taes hensyn til nivå av totalkolesterol og andre risikofaktorer som røyking, høyt blodtrykk, inaktivitet, alder, kjønn, arvelig belastning og diabetes mellitus. Til beregning av slik samlet risiko finnes tabeller og dataprogrammer (www.heartscore.org  kan benyttes). Det har vært angitt som gunstig med HDL-kolesterol på henholdvis ≥1,0 mmol/L for menn og  ≥ 1,2 mmol/L for kvinner.

Høye verdier kan sees ved behandling med østrogener, antiepileptika eller beta-2-stimulerende (bronkodilaterende) midler, ved regelmessig moderat alkoholinntak og dessuten ved noen sjeldne arvelige tilstander: Ved familiær hyper-alfa-lipoproteinemi der HDL-partiklene er normale og individets livslengde er økt, ved hyper-alfa-triglyceridemi der HDL-partiklene har kraftig økt triglyceridinnhold og individets livslengde er normal, ved kolesterolester-transportprotein (CETP) -mangel og ved mangel på lever-lipase (HL).

Lave verdier er assosiert med bl.a. overvekt, hypertriglyceridemi, mangel på mosjon, røyking, bruk av noen beta-blokkere og tiazidbruk. Lave verdier kan desuten være forårsaket av sykdommer, som diabets mellitus, lever- og nyresvikt, hypo- og hypertyreoidisme og inflammasjoner (særlig enkelte infeksjoner). Lave verdier sees også ved noen sjeldne, arvelige tilstander: Familiær hypo-alfa-lipoproteinemi, Tangiers sykdom og ved mangel på enzymet lecitin:kolesterolacyltransferase (LCAT).

Feilkilder: Falskt for lave verdier kan måles under intravenøs behandling med acetylcystein («Mucomyst»).

 

Metode

Akseleratorselektiv detergent

Analyseinstrument: Abbott Alinityt ci

Metoden er akkreditert.

Norsk laboratoriekode

Kode

Norsk bruksnavn

NPU01567

P-HDL-Kolesterol