Kolesterol (serum/plasma)
Kolesterol (serum/plasma) v. 2.2

Indikasjoner

Vurdering av risiko for arteriosklerotisk hjerte-karsykdom. Kontroll av kjent hyperkolesterolemi.

Prøvetaking

0.5 ml serum/heparinplasma.

Forventet svartid

Analysen utføres daglig.

Dersom det er behov for raskt prøvesvar må analysen rekvireres som "haster".

Referanseområde

0-18 år: 2,7 - 5,5 mmol/L

18-30 år: 2,9 - 6,1 mmol/L

30-50 år: 3,3 - 6,9 mmol/L

≥ 50 år: 3,9 - 7,8 mmol/L

Analytisk og biologisk variasjon

Nivå :                3,2 mmol/L

CV analytisk:     1,4 %

CV biologisk:     5,3 %

CV total:            5,5 %

Kritisk differanse

15,4 %

Tolking

Risiko for arteriosklerotisk hjerte-karsykdom hos menn og kvinner øker eksponensielt med økende s-kolesterol over ca. 5 mmol/L. Basert på slike risikovurderinger har følgende definisjonsmessige grenser for s-kolesterol blitt innført:

<5  mmol/L: Ideelt

5–6 mmol/L:Bra

6-7 mmol/L: Noe forhøyet

 7-8 mmol/L: Forhøyet

>8  mmol/L: Betydelig forhøyet

 

Ved vurdering av risiko for arteriosklerotisk hjerte-karsykdom må det taes hensyn til fordelingen mellom s-LDL- og s-HDL-kolesterol og andre risikofaktorer som røyking, høyt blodtrykk, inaktivitet, alder, kjønn, arvelig belastning og diabetes mellitus. Til beregning av slik samlet risiko finnes tabeller og dataprogrammer. NORRISK-kalkulatoren kan finnes på http://rkalk.helsedir.no/. Retningslinjer for forebygging av arteriosklerotisk hjerte-karsydom utarbeidet av European society of cardiology(ESC) er oppdatert i 2012 og kommentert av Norsk cardiologisk selskap i 2013,

En rekke primære hyperlipoproteinemier kan gi høyt s-kolesterol, særlig familiær hyperkolesterolemi (defekter i opptak av LDL-partikler), familiær kombinert hyperkolesterolemi og familiær dysbetalipoproteinemi («broad beta-disease). Sekundære hyperlipoproteinemier med høyt s-kolesterol og økt risiko for arteriosklerotisk hjerte-karsykdom kan sees ved diabetes mellitus, hypotyreose og visse nyresykdommer. S-kolesterol kan falle 20-50 % fra 1.-2. døgn etter hjerteinfarkt med stigning til tidligere nivå først etter 2-3 måneder.

Lavt s-kolesterol kan sees bl.a. ved alvorlig leverskade og hypertyreose.

Feilkilder: Falskt for lave verdier kan måles under intravenøs behandling med acetylcystein («Mucomyst»).

Metode

Enzymatisk

Analyseinstrument: Abbott Alinity ci

Metoden er akkreditert

Norsk laboratoriekode

Kode

Norsk bruksnavn

NPU01566

P-Kolesterol