Hypokrome erytrocytter (%Hypo-He) (blod) v. 1.6

Indikasjoner

Diagnostikk av jernmangel eller funksjonell jernmangel hos nyresviktpasienter under EPO-behandling

Prøvetaking

2 mL EDTA-blod. Holdbarhet 2 timer i romtemperatur eller kjøleskap.

Analysen tilbys nyrepasienter.

Forventet svartid

Analysen utføres daglig og utføres raskt pga holdbarheten.

Referanseområde

Kvinner > 16 år

0,1 – 1,1 %

Menn > 16 år

0,1 – 0,5 %

 

Analytisk og biologisk variasjon

Nivå i %           0,6

CV a                11,8 %

CV b                Ukjent

CV total            Ukjent

Kritisk differanse

Ukjent

Tolking

Prøvesvaret viser hvor stor prosentandel av erytrocyttene som har hemoglobinmengde under 17 pg. Høy prosentandel kan tyde på funksjonell jernmangel, selv i tilfeller med normale jerndepoter. Høye verdier av Hypo-He bør tolkes som forekomst av en periode med jernmangel innenfor de siste 4 måneder, da Hypo-He sier noe om hele erytrocyttpopulasjonen (levetid 120 dager).

Verdier på 2,7 % og 4,5 % tilsvarer henholdsvis 6 % og 10 % for HYPO%, en liknende analyse som utføres med Advia-instrumenter fra Siemens [1]. Disse grenseverdiene er brukt i litteratur om hvorvidt pasienter med kronisk nyresvikt og erytropoietinbehandling har nytte av parenteral jerntilførsel.

 

Metode

I måleinstrumentet tilsettes prøven et fluorescerende fargestoff, som bindes til RNA og DNA i cellene. Instrumentet måler lateral fluorescensintensitet som uttrykk for mengde RNA/DNA og lysspredning som uttrykk for cellestørrelse. Disse to målingene brukes til å skille mellom erytrocytter og retikulocytter. Hemoglobininnhold i erytrocyttene beregnes fra måling av lysspredning innen en viss sektor (såkalt "forward scatter").


Analyseinstrument: Sysmex XN-1000 og XN-1500 (Sysmex).

 

 

Metoden er ikke akkreditert.

Norsk laboratoriekode

Kode

Norsk bruksnavn

NPU14111

Ery-Erytrocytter, hypokrome

 

Referanser

1. Buttarello M, Pajola R, Novello E, Rebeschini M, Cantaro S, Oliosi F, Naso A, Plebani M. Diagnosis of iron deficiency in patients undergoing hemodialysis. Am J Clin Pathol 2010;133:949-54. PubMed PMID: 20472854.