Leddvæske
Leddvæske v. 1.3

Indikasjoner

Mistanke om infeksjon.

Prøvetaking (materiale)/transport

Prøve tas på sterilt glass, f.eks «Urinrør uten tilsetning», se http://eqshnt/design/buffy/images/icon_document_local.gifPrøvetakingsveileder (MM) (Gyldig) .

Prøven må tas sterilt for å unngå kolonisering under prøvetaking.

Etter prøvetaking: Oppbevar prøven ved kjøleskapstemperatur inntil forsendelse.

Forventet svartid

2-3 dager.

Noe lengre tid kan påberegnes alt etter eventuelle funn. I tillegg er svartiden avhengig av ankomsttid (Besvaring av prøver fra primærhelsetjenesten utføres ikke i helger).

Referanseområde

Negativt funn besvares som ''ingen vekst''.

Tolking

Ved oppvekst av potensielt patogene mikrober besvares funnet med artsidentifikasjon og resistensbestemmelse.

Resistens/Behandling

Angående behandling, se Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten eller Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus.

Metode

Aerob og anaerob dyrkning. Det tas mikroskopisk preparat av alle leddvæsker som kommer på steril beholder.

 

Metoden er akkreditert