HIV (Humant Immunsvikt Virus) (serum) v. 2.2

Indikasjoner

Utredning av klinisk sykdom forenlig med primær HIV-infeksjon eller AIDS.

Screening av blodgivere, dialysepasienter, gravide m.fl.

Uhell med risiko for smitte fra blod (blodsøl,stikk,kutt)

Smittetesting ved donasjon av celler og vev (f.eks IVF)

Tilgjengelige analyser

HIV Ag/As

Prøvemateriale

2 mL serum. Hvis flere infeksjonsimmunologiske markører (HCV,HBV,Syfilis, Rubella) ønskes analysert i samme prøve må serummengde økes, ta 1 stort rør eller 2 små rør.

Forventet svartid

1-2 dager.

Referanseområde

Negativ

Tolking

 

 

HIV Ag/As

Mottagelig for smitte

NEG

Prøven sendes Referanselaboratorium for videre undersøkelse

POS

 

Ved negativ prøve etter sikker eksponering for hiv, bør den eksponerte følges opp i 6 uker.

Positiv HIV Ag/As-test betyr ikke uten videre at det foreligger en aktuell HIV-infeksjon, uspesifikke reaksjoner kan forekomme under f.eks graviditet og hos immunsupprimerte pasienter (pga. generell stimulering av immunsystemet)

Positive HIV Ag/As prøver vil bli sendt til St.Olav (vår Ref.lab) for videre undersøkelse. Ved positiv HIV Ag/As-test vil det vurderes om rekvirent skal kontaktes før svar fra St.Olav foreligger. Når svar foreligger fra referanselaboratoriet, gis endelig prøvesvar ut. Rekvirenten vil også få direkte svar fra referanselaboratoriet.

Ved første gangs påvisning av HIV, blir det bedt om kontrollprøve for bekreftelse på at prøven er tatt fra riktig pasient.

Metode

Chemiluminesens Mikropartikkel Immunoassay (CMIA)

Analyseinstrument: Abbott Alinity ci

Metoden er akkreditert

Norsk laboratoriekode

Kode

Norsk bruksnavn

NPU19649

P-Humant immunsviktvirus-1+2 (HIV-1+HIV-2) antigen/antistoff